Arbeider som spesialrådgiver i Nofimas ledelse med spesielt ansvar for Avdeling for forretningsutvikling og drift av Nofimas forskningsbygg i Tromsø. Engasjert i en rekke saker vedrørende Nofimas forskningsvirksomhet: forskningsinfrastruktur, rehabiliteringsprosjekter, koordinering av søknader til NFR, bruk av FoU tillatelser i virksomheten og prosjektlederopplæring, for å nevne noen. Tidligere erfaring som forsker, forskningssjef, Direktør for infrastruktur og Direktør for divisjon Akvakultur. Har mastergrad i ferskvannsbiologi/økologi, og doktorgrad i fiskefysiologi. Fagkompetansen er innrettet mot anvendelse i akvakultur.

+47 995 30 304

+47 77 62 92 26

E-post

Tromsø

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin