Gå til hovedinnhold

Som Divisjonsdirektør for Akvakultur i Nofima har jeg ansvar for forskning og innovasjon innenfor oppdrett og produksjon av sjømat. Divisjonens forskning dekker verdikjeden fra fôrråstoff og rogn frem til sjømaten er produsert og klar til slakt. Divisjonen har moderne og relevant infrastruktur for å løse kunnskapsoppdrag for havbruksnæringen og vi dekker fagområdene fiskeernæring, fôr, fiskevelferd, fiskehelse, avl, genetikk, produksjonsbiologi, oppdrett i nye produksjonsformer (RAS), oppdrett av nye arter og sameksistens.

Jeg har doktorgrad i Ernæringsbiologi fra Universitet i Bergen og NIFES. Videre har jeg 20 års arbeidserfaring i NIFES der jeg jobbet som forsker, seniorforsker, Forskningssjef for human ernæring og Forskningsdirektør for Fiskeernæring. Jeg har også erfaring fra MOWI som teamleder for fiskefôr for Global FoU. Jeg har styreverv for EAS (European Aquaculture Society; President Elect) og i HAV porteføljestyre (styremedlem) i Forskningsrådet.