Som administrerende direktør i Nofima er jeg opptatt av at vi skal leve opp til vår visjon og levere på samfunnsoppdraget. Nofima skal ha innsikt i matnæringene og respondere med forskning som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land. For meg er det viktig at vår forskning er relevant og anvendbar for næringene.

Her er min faglige bakgrunn:
Jeg har hovedfag (1996) og doktorgrad (2000) i Ernæringsbiologi fra Universitet i Bergen og NIFES. Videre har jeg 16 års arbeidserfaring i NIFES der jeg jobbet som forsker, seniorforsker, Forskningssjef for Trygg og sunn sjømat for human ernæring og Forskningsdirektør for Fiskeernæring. Jeg har også erfaring fra MOWI som global teamleder for fiskefôr i R&D and Technical avdeling. Jeg har styreverv for EAS (European Aquaculture Society; styremedlem 2018-2026, President 2022-2024), NCE Seafood Innovation Cluster (styremedlem 2022 – 2024) og i HAV porteføljestyre i Forskningsrådet (styremedlem ut 2023). Jeg har kurs i ledelse og økonomi ved Harvard Business School (Certificate of Management Excellence) og BI.

+47 913 28 341

+47 55 50 12 18

E-post

Tromsø

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin