Som HR-direktør har jeg ansvar for spørsmål knyttet til medarbeidere, ledere, ansettelser, lønn og forvaltning av relevant regelverk. Sammen med mine medarbeidere i HR er det vår oppgave å ivareta for eksempel kompetanseutvikling, HMS, kvalitet, GDPR, partssamarbeid og rekruttering. Vi støtter lederne i deres vurderinger og hjelper til med leder- og medarbeiderutvikling. Jeg har hovedfag fra Universitetet i Oslo med Amerikansk politikk som hovedområde. Jeg har tidligere arbeidet som lektor og rektor i videregående skole, og jobbet i Utdanningsdirektoratet som avdelingsdirektør for vurderingsavdelingen og HR-direktør. I tillegg har jeg bla etterutdanning innen endringsledelse, digitalisering og konfliktløsning.

+47 997 30 197

+47 64 97 01 41

E-post

Ås

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin