Publisert 2024

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-775-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Johansen, Ove; Voldnes, Gøril

Serier : Nofima rapportserie 5/2024

År : 2024

Forskningsområder

Mat fra nye kilder

Markedsstudier

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten beskriver situasjonen for tang- og tareoppdrett i Norge og ser nærmere på potensialet for bruk av tang og tare i mat i våre nærmarkeder Sverige og Finland. Tang- og tarenæringen i Norge har ambisjoner om å øke produksjonen til 30 000 tonn innen 2030, men produksjonen i 2023 er bare rundt 600 tonn. Det er utfordringer med å finne lønnsomme markeder, og selv om norsk tang og tare allerede er inkludert i noen matprodukter i Sverige, er salget begrenset. I Finland er det færre produkter med tang og tare, og de fleste er importert fra Asia. Det er generelt lite erfaring med å spise tang- og tareprodukter i Europa, inkludert Sverige og Finland. Høye produksjonskostnader og råvarepriser gjør det utfordrende å komme inn på matindustrien. Det er også utfordringer knyttet til innholdet av jod og miljøgifter i tang og tare. For å øke kjennskapen til tang og tare i mat, vil det kreve mye kommunikasjon og markedsføringsarbeid. Tang og tare er nå inkludert i Norges sjømatråd sin portefølje, noe som kan bidra til økt kjennskap i fremtiden.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen