Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-758-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hersleth, Margrethe

Serier : Nofima rapportserie 24/2023

År : 2023

Forskningsområder

Markedsstudier

Bærekraft

Forvaltning og rammevilkår

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten inngår som en del av Nofima’s leveranse til Landbruksdirektoratet i prosjektet «Produktutvikling av økologisk mat og drikke fra norsk jordbruk». Representanter fra norske dagligvarekjeder har blitt intervjuet om utvikling i markedet for økologiske produkter i Norge. De har blitt spurt om utvikling i etterspørsel og tilbud av økologiske produkter, barrierer i markedet for omsetning av økologiske produkter og mulige tiltak dersom man ønsker å øke omsetningen av økologisk mat. Resultatene viser at hvis man ønsker å øke omsetning av økologisk mat i Norge bør det defineres konkrete politiske mål/ambisjoner og det finnes potensiale i markedet for økt omsetning av frukt, grønt og meieriprodukter. Tiltak for økt bruk av økologisk mat innen storhusholdningssektor bør videreføres, det må jobbes med omdømmebygging og kvalitet, og man bør synliggjøre at økologiske prinsipper er positivt for et bærekraftig landbruk i Norge.

Temasider tilknyttet publikasjonen