Gå til hovedinnhold

Sherry Stephanie Chan

I am a Postdoc in the project PackTech, where I study the effect of different processing technology combined with different packaging materials. I obtained my PhD degree at the Norwegian…

Marthe Jordbrekk Blikra

Jeg er postdoktor i prosjektet TastyKelp, der jeg studerer effekten av prosesseringsteknologi på brunalger, spesielt sukkertare og butare. I tillegg er jeg involvert i flere andre prosjekter som omhandler tare…

Gro Haugvaldstad Kleiberg

Forskningsområder Jeg har vært ansatt i Nofima siden 1996 og arbeider med mikrobiologiske problemstillinger knyttet til produksjon av næringsmidler, både risiko i forhold til sykdomsfremkallende mikroorganismer og holdbarhet. Jeg har…

Jorunn Sofie Hansen

Jeg er forsker hos Nofima og har arbeidet på avdeling for prosessteknologi siden 1991. Arbeidet har vært rettet mot sunne gode råvarer som fisk og grønnsaker. For grønnsaker har arbeidet…

Dagbjørn Skipnes

Jeg forsker innenfor mange områder knyttet til varmebehandling av matvarer, spesielt varmetransport, inaktivering av mikroorganismer og varmeinduserte kvalitetsendringer. Jeg arbeider generisk med alt som kan bli til mat. Fokusområdet er…

Morten Sivertsvik

Jeg er forskningssjef i avdeling prosessteknologi, og har jobbet i Nofima siden 1992. Mine forskningsområder er konservering og prosessering av fisk og annen sjømat, med spesielt fokus på emballeringsteknologi og…

Laila Budal

Jeg har tverrfaglig erfaring innen produktutvikling, emballasje, prosess, enkle mikrobiologiske og kjemiske analyser. Jeg har også mange års erfaring i det interne sensoriske panelet. Utdannet kokk og næringsmiddeltekniker.