Forskningsområder Jeg har vært ansatt i Nofima siden 1996 og arbeider med mikrobiologiske problemstillinger knyttet til produksjon av næringsmidler, både risiko i forhold til sykdomsfremkallende mikroorganismer og holdbarhet. Jeg har ansvar for laboratoriet ved Nofima i Stavanger. Utdannelse Jeg har en mastergrad fra Universitetet i Bergen (UiB) innen medisinsk mikrobiologi (virologi). Jeg har variert arbeidserfaring fra privat og offentlig virksomhet.

+47 450 15 283

+47 51 84 46 40

E-post

Stavanger

Prosessteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin