Jeg er doktorgradsstipendiat i avdeling for prosessteknologi i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Doktograden er knyttet til prosjektet SusKelpFood og handler om prosessering av tare. I prosjektet skal jeg se på hvordan nyere prosesseringsmetoder som pulserende elektriske felt (PEF), ultralyd og mikrobølger kan brukes sammen med mer etablerte metoder som blansjering, fermentering og tørking for å produsere et trygt og næringsrikt råmateriale for videre matproduksjon.
Jeg er utdannet sivilingeniør i industriell kjemi med spesialisering innen bioteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), hvor jeg skrev masteroppgave om sammensetningen av drypptapet fra tining av frossen sukkertare og butare. Jeg har også erfaring fra lakseoppdrettsindustrien og med mikrobiologi gjennom tidligere arbeid som laboratorieansvarlig for det interne mikrobiologiske laboratoriet ved et lakseslakteri.

+47 930 12 615

+47 51 84 46 26

E-post

Stavanger

Prosessteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin