Insekter er naturlig i kosten til villaksen i elva. Det er også på vei inn i kosten til oppdrettslaksen. Når forskere i Nofima skulle teste insektarten svart soldatflue i fôr, var det derfor naturlig å måle effektene på lakseparr, som er ung laks i ferskvann.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Insekter er lavt i næringskjeden og krever lite landareal, og er derfor en attraktiv type fôringrediens å utforske i jakten på mer bærekraftig fiskefôr. Insektarten som ble undersøkt i dette forsøket, var svart soldatflue. Den produseres i fabrikken til insektprodusenten Innovafeed i Frankrike, og det er på larvestadiet at soldatflua høstes for å brukes i fôr.

Vil bruke hele insektet i fôr

Nofimas forsøk viser at lakseparr liker fôr med insektmel, og vokser like godt med limvann i fôret som uten. Lakseparr er stadiet mellom yngel og smolt. Foto: Terje Aamodt © Nofima.

Men ikke hele insektet brukes i fôr i dag. Larvene prosesseres til de tre fraksjonene olje, mel og limvann. Det er de to sistnevnte fraksjonene som ble testet i fôr til settefisk. Mel er rikt på protein, og limvannet er antatt rikt på bioaktive komponenter. Egenskapene disse fraksjonene har i fôr med fiskemel er godt kjent fra før. Det er derfor ønskelig i en bioøkonomisk tankegang å teste og utnytte også denne ressursen fra insekter i fôret til laks.

Forskere i Nofima og en masterstudent ved NMBU målte effekten på fordøyelse og vekst hos settefisk i vekstfasen fra cirka 20 til 85 gram. Næringsinnholdet i insektingrediensene ble ikke analysert som en del av forsøket.

Ved Nofima i Bergen lagde fôrteknologene forsøksfôr der de tilsatte 10 prosent insektmel og ulike nivå av limvann fra insekter. Insektingrediensen ble sammenlignet i fôr med tilsvarende proteininnhold og byttet ut med halvparten av fiskemelet i en kontrolldiett. Fôrene ble gitt til lakseparr i forsøkskar på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra.

Målet var å finne eventuelle forskjeller i fordøyelse og vekst hos fisk som fikk fôr basert på insekter med økende innhold av limvann.

Vokste like godt

Seniorforsker André Sture Bogevik ved Nofima. Foto: Helge Skodvin © Nofima.
Seniorforsker André Sture Bogevik ved Nofima. Foto: Helge Skodvin © Nofima.

Forsøkene viste at laksen vokste like godt og hadde like god fordøyelse med limvann fra insekter som uten. Med 10 prosent insektmel i fôret vokste fisken også like godt som med kontrollfôret.

− Forsøket viser at laks kan fint ha minst 10 % insektmel i fôret. Basert på positive effekter av limvannsfraksjonen fra fiskemel, kan vi ikke utelukke at denne fraksjonen fra insekter ville hatt positiv virkning under andre forhold. Det er uansett en viktig sidestrøm å ta vare på for optimal utnyttelse av insekter som fôr til fisk, sier Andre Sture Bogevik i Nofima.

I prosjektet ble også nivået av mineralet mangan undersøkt. EU har grenseverdier for innhold av mangan i fôr til oppdrettsfisk, og insekter er naturlig høyt på dette. Selv med høye verdier av mangan opp mot grenseverdien i fôr viste forsøket at fisken skiller ut mineralet med avføringen, og tar ikke opp mer i kroppen enn om melet ikke inneholdt høye verdier av mangan. Mineralet ga heller ikke noe utslag på deformiteter eller vekst.

Akva-direktør i Innovafeed, Elin Kvamme, er fornøyd med resultatet.

− Vi er glade for at resultatene er i tråd med den interne forskningen vi har gjennomført i de siste årene i Innovafeed. Vekstresultatene legger til rette for utstrakt bruk av protein fra insekter i laksenæringen, som et bærekraftig og sporbar ingrediens som gir høy ytelse, sier hun.

Forsker på lavtrofiske råvarer

Forskningen ble gjort i prosjektet Millennial Salmon, som er finansiert av Forskningsrådet. Forskningen er publisert i masteroppgaven til Erika Marie Hanson ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2022 med tittel «Effects on growth and welfare of Atlantic salmon parr, feed diets with 10% BSFL meal, with different inclusions of BSFL stickwater.”

Seniorforsker Katerina Kousoulaki ved Nofima er prosjektleder for Millennial Salmon, som har fokus på å optimalisere og bruke heterotrofiske mikroalger og insektmel som erstatning for store deler av fiskeolje og soya i laksefôret.

Kontaktperson