Insekter er naturlig i kosten til villaksen i elva. Det er også på vei inn i kosten til oppdrettslaksen. Når forskere i Nofima skulle teste insektarten svart soldatflue i fôr, var det derfor naturlig å måle effektene på lakseparr, som er ung laks i ferskvann.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Insekter er lavt i næringskjeden og krever lite landareal, og er derfor en attraktiv type fôringrediens å utforske i jakten på mer bærekraftig fiskefôr. Insektarten som ble undersøkt i dette forsøket, var svart soldatflue. Den produseres i fabrikken til insektprodusenten Innovafeed i Frankrike, og det er på larvestadiet at soldatflua høstes for å brukes i fôr.

Vil bruke hele insektet i fôr

Nofimas forsøk viser at lakseparr liker fôr med insektmel, og vokser like godt med limvann i fôret som uten. Lakseparr er stadiet mellom yngel og smolt. Foto: Terje Aamodt © Nofima.

Men ikke hele insektet brukes i fôr i dag. Larvene prosesseres til de tre fraksjonene olje, mel og limvann. Det er de to sistnevnte fraksjonene som ble testet i fôr til settefisk. Mel er rikt på protein, og limvannet er antatt rikt på bioaktive komponenter. Egenskapene disse fraksjonene har i fôr med fiskemel er godt kjent fra før. Det er derfor ønskelig i en bioøkonomisk tankegang å teste og utnytte også denne ressursen fra insekter i fôret til laks.

Forskere i Nofima og en masterstudent ved NMBU målte effekten på fordøyelse og vekst hos settefisk i vekstfasen fra cirka 20 til 85 gram. Næringsinnholdet i insektingrediensene ble ikke analysert som en del av forsøket.

Ved Nofima i Bergen lagde fôrteknologene forsøksfôr der de tilsatte 10 prosent insektmel og ulike nivå av limvann fra insekter. Insektingrediensen ble sammenlignet i fôr med tilsvarende proteininnhold og byttet ut med halvparten av fiskemelet i en kontrolldiett. Fôrene ble gitt til lakseparr i forsøkskar på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra.

Målet var å finne eventuelle forskjeller i fordøyelse og vekst hos fisk som fikk fôr basert på insekter med økende innhold av limvann.

Vokste like godt

Forsøkene viste at laksen vokste like godt og hadde like god fordøyelse med limvann fra insekter som uten. Med 10 prosent insektmel i fôret vokste fisken også like godt som med kontrollfôret.

− Forsøket viser at laks kan fint ha minst 10 % insektmel i fôret. Basert på positive effekter av limvannsfraksjonen fra fiskemel, kan vi ikke utelukke at denne fraksjonen fra insekter ville hatt positiv virkning under andre forhold. Det er uansett en viktig sidestrøm å ta vare på for optimal utnyttelse av insekter som fôr til fisk, sier Andre Sture Bogevik i Nofima.

I prosjektet ble også nivået av mineralet mangan undersøkt. EU har grenseverdier for innhold av mangan i fôr til oppdrettsfisk, og insekter er naturlig høyt på dette. Selv med høye verdier av mangan opp mot grenseverdien i fôr viste forsøket at fisken skiller ut mineralet med avføringen, og tar ikke opp mer i kroppen enn om melet ikke inneholdt høye verdier av mangan. Mineralet ga heller ikke noe utslag på deformiteter eller vekst.

Akva-direktør i Innovafeed, Elin Kvamme, er fornøyd med resultatet.

− Vi er glade for at resultatene er i tråd med den interne forskningen vi har gjennomført i de siste årene i Innovafeed. Vekstresultatene legger til rette for utstrakt bruk av protein fra insekter i laksenæringen, som et bærekraftig og sporbar ingrediens som gir høy ytelse, sier hun.

Forsker på lavtrofiske råvarer

Forskningen ble gjort i prosjektet Millennial Salmon, som er finansiert av Forskningsrådet. Forskningen er publisert i masteroppgaven til Erika Marie Hanson ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2022 med tittel «Effects on growth and welfare of Atlantic salmon parr, feed diets with 10% BSFL meal, with different inclusions of BSFL stickwater.”

Seniorforsker Katerina Kousoulaki ved Nofima er prosjektleder for Millennial Salmon, som har fokus på å optimalisere og bruke heterotrofiske mikroalger og insektmel som erstatning for store deler av fiskeolje og soya i laksefôret.

Verdt å vite

Kontaktperson