Nofima, InnovaFeed, Corbion Algae Ingredients, Cargill, SINTEF Ocean og Auchan samarbeider om å sette fart på innovasjon innen fôringredienser, som kan bidra til bærekraftig vekst for akvakulturnæringen.

Sist oppdatert

Publisert

Les på engelsk

Nofima og samarbeidspartnere lanserer i dag Millennial Salmon-prosjektet for å utvikle bærekraftige løsninger for framtidens oppdrettslaks.

Målet med det fireårige prosjektet er å skape en mest mulig bærekraftig oppdrettslaks med nye komponenter fra sirkulærøkonomien og et lavt karbonavtrykk.

Millennial Salmon-prosjektet finansieres primært av Forskningsrådet, med et budsjett på 13,5 millioner kroner. Bak prosjektet står de ledende forsknings- og industriaktørene Nofima, InnovaFeed, Corbion Algae Ingredients, Cargill, SINTEF Ocean og Auchan.

Tester ut to fôringredienser

Prosjektet inkluderer studier av to alternative fôringredienser – et proteinrike insektsmel fra InnovaFeed og omega-3-rik algebiomasse fra Corbion. Begge alternativene krever minimal arealbruk.

Forskerne vil i denne studien teste hvilke nivåer som kreves for å optimalisere fôret fysiske kvalitet og laksens ernæringsmessige behov, samt kartlegge de praktiske og funksjonelle egenskapene ved begge fôringrediensene. De vil også undersøke miljø- og samfunnsaspekter ved de foreslåtte innovasjonene. SINTEF Ocean vil i samarbeid med partnerne gjennomføre livssyklusanalyser fra ingrediens til ferdig produkt for handelen, og videre se på markedsstrategier for en mer bærekraftig laks sammen med leverandører i inn- og utland.

– Dette prosjektet er en viktig brikke for å legge til rette for en friskere og mer miljøvennlig oppdrettslaks, sier prosjektleder og seniorforsker Katerina Kousoulaki i Nofima. – Vi er glade for å ha med oss ledende internasjonale aktører fra industri og forskning gjennom hele verdikjeden. Sammen kan vi framskynde innovasjon som gir økt fleksibilitet i valg av bærekraftige råvarer i framtidens fiskefôr, sier hun.

Millennial Salmon-prosjektet ble lansert som et svar på det globale, omgående behovet for å skaffe til veie, skalere og utvikle bærekraftige, alternative løsninger for havbruk og ta hensyn til en forbrukeratferd i endring. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) forventer at vi vil bli ni milliarder mennesker i verden innen 2050. Med en årlig produksjonsvekst[1] på over fem prosent forventes akvakulturnæringen derfor å spille en viktig rolle for å ivareta verdens matsikkerhet. For å dekke dette behovet oppfordrer FAO næringen til å omstille seg og produsere mer næringsrik mat hvor den bruker færre ressurser, slipper ut mindre CO2, beskytter artsmangfoldet og sikrer motstandskraften i økosystemer.

Millennial Salmon-prosjektet prøver å bidra til at næringen kan oppfylle dette kravet. Dersom prosjektet lykkes med målet, balanseres utvalget av råvarer i fôrkurven og sikrer større fleksibilitet uten å bruke begrensede havressurser og arealkrevende ressurser. Laksen vil være et sunnere produkt for forbrukeren, men det vil også være et sunnere oppdrettsdyr som blir fôret og avlet fram med høyere nivåer av omega-3 fra mikroalger.

[1] FAO-rapport – The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 – side 21

Om prosjektet og partnerne

Millennial Salmon er et strategisk partnerskap mellom verdensledende europeiske organisasjoner i lakseoppdrettsnæringens verdikjede, bl.a. FoU-aktører (Nofima og Sintef Ocean), fôrprodusenter (Cargill), råvareprodusenter (Innovafeed og Corbion) og en dagligvarekjede (Auchan). Formålet er å skape et kunnskapsbasert bærekraftig lakseprodukt hvor moderne tusenårsprinsipper for liv legges til grunn, og hvor aspekter som teknologi og økonomi, dyrevelferd, miljø og samfunn ses under ett. I prosjektet vil partnerne oppskalere nye og innovative løsninger, basert på insektlarver (Innovafeed) og heterotrofe mikroalger (Corbion) for produksjon av arealbesparende ingredienser som vokser på sidestrømmer fra andre produsenter, og utgjør dermed en viktig rolle i den fremtidige sirkulære økonomien.

Om Nofima

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 390 ansatte.

Om InnovaFeed

InnovaFeed er et bioteknologiselskap som produserer en ny proteinkilde fra svarte soldatfluelarver (Hermetia illucens) til dyrefôr, inkludert havbruk. InnovaFeeds mål er å delta i framveksten av bærekraftige matsystemer ved å håndtere den økende etterspørselen etter naturlige, sunne og konkurransedyktige råvarer. Med markedets største produksjonskapasitet og avansert bioteknologisk forskning har InnovaFeed utviklet en nyskapende teknologi og prosess som gjør det mulig å produsere insektprotein av høy kvalitet i industriell skala og til en konkurransedyktig pris. www.innovafeed.com. 

Om Corbion

Corbion er global markedsleder innen melkesyre og melkesyrederivater og ledende leverandør av emulgeringsmidler, funksjonelle enzymblandinger, mineraler, vitaminer og algeingredienser. Vi bruker vår unike ekspertise innen fermentering og andre prosesser til å levere bærekraftige løsninger for matkonservering, matproduksjon, helse og kloden vår. I over 100 år har vi vært kompromissløse på sikkerhet, kvalitet, innovasjon og ytelse. Med vår omfattende applikasjons- og produktkunnskap samarbeider vi med kundene for å sikre at våre spissteknologiske løsninger fungerer for dem. Løsningene våre bidrar til å differensiere produkter på markeder som mat, kroppspleie, fôrvarer, legemidler, medisinsk utstyr og bioplast. I 2020 hadde Corbion en årsomsetning på 986,5 millioner euro og en arbeidsstyrke tilsvarende 2267 årsverk. Corbion er notert på Euronext Amsterdam. Mer informasjon: www.corbion.com.

Om Cargill

Cargill tilbyr mat, landbruk, finansielle og industrielle produkter og tjenester til verden. Sammen med bønder, kunder, myndigheter og lokalsamfunn og basert på innsikt og erfaring vi har opparbeidet oss gjennom over 155 år, hjelper vi mennesker til å utvikles og trives. Vi har 155 000 ansatte i 70 land som har forpliktet seg til å skaffe verden mat på en ansvarlig måte, redusere miljøpåvirkningen og forbedre lokalsamfunnene hvor vi jobber og bor. Som ledende leverandør av fôr til akvakultur- og landbruksnæringen lager vi høykvalitetsfôr med mindre belastning av kloden. Les mer om hvordan vi gjør dette i akvakulturnæringen gjennom bærekraftsinitiativet SeaFurther™ på cargill.com/seafurther. I Norge produserer Cargill fôr til laksefisk under EWOS-merket. Mer informasjon på ewos.no.

Om SINTEF Ocean

SINTEF (www.sintef.no) er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon og en ideell forskningsstiftelse. I mer enn 70 år har SINTEF utviklet løsninger og drevet innovasjon for samfunnet og kunder over hele verden. SINTEF utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. SINTEF har hovedkontor og de fleste av sine ansatte i Trondheim, men har også forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Ålesund, Mo i Rana, Raufoss og Tromsø. SINTEF Ocean er et av seks forskningsinstitutter ved SINTEF med fokus på forskjellige sider ved havrommet, bl.a. sjømat, olje og gass og skipsfartsnæring. www.sintef.no/ocean.

Om Auchan

Auchan Retail er verdens ellevte største dagligvarekjede og en av de mest internasjonale. Vi driver nå virksomhet i over 17 land i Europa, Asia og Afrika. Vi skaper mer enn 65 prosent av årsomsetningen vår utenfor Frankrike og har i overkant av 4000 Auchan-butikker over hele verden. Ekspansjonen har vært kontrollert, og den er oppnådd ved en kombinasjon av organisk vekst og lokale franchiseavtaler og partnerskap. Auchan Retail hadde en omsetning på 50,3 milliarder euro i 2018 og investerte 1,4 milliarder euro. Auchan er et populært merke blant forbrukerne og har en sterk posisjon i alle landene hvor det er etablert. Som verdens 35. største arbeidsgiver med 354 851 ansatte er Auchan Retail et av få selskaper av denne størrelsen som tilhører menneskene som har gjort selskapet til hva det er: Kapitaleierskapet i dette særdeles personsentrerte selskapet er delt mellom familien som grunnla det, og 261 067 aksjeeiende ansatte. www.auchan.fr.

Kontaktperson