Jeg er forsker i Ernæring og fôrteknologi-gruppen i Nofima.

Min vitenskapelige bakgrunn er innen ernæring, lipidmetabolisme og endokrinologi hos fisk.

Jeg har doktorgrad i fedme og fettvevsbiologi med særlig fokus på bruk av fiskemodeller som sebrafisk for å studere lipidmetabolisme.

De viktigste forskningsaktivitetene og interessene mine spenner over et bredt spekter av temaer, fra omega-3-behov og regulering av fettfordeling hos laks til utvikling og anvendelse av cellekulturer i fiskeforskning.

+47 922 06 747

+47 64 97 04 02

E-post

Ås

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin