Jeg er ansatt som postdoktor i prosjektet «bioACTive» i fiskehelseavdelingen i Nofima.

Forskningen min er sentrert rundt feltet «grønt fiskefôr» og dets innvirkning på fiskehelse og forbrukersikkerhet. Akkurat nå jobber jeg med bioaktive forbindelser i et utvalg norske urter og deres egnethet som fôrtilskudd.

Jeg tok doktorgraden hos Veterinærinstituttet (Forskningsgruppe toksinologi) i 2020. Hovedfokuset mitt var på vurderinger av antiernæringsmessige faktorer, bioaktive peptider og kontaminanter (mykotoksiner) i plantebasert fôr og deres biotransformasjon og overføring til den spiselige delen av fisken.

Jeg har en bachelorgrad i fiskerivitenskap (KUFOS, Kerala) og en mastergrad i fiskegenetikk og oppdrett (ICAR-CIFE, Mumbai) fra India.

+47 64 97 04 45

E-post

Ås

Fiskehelse

Cristin Se publikasjoner i Cristin