Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Thomas Larsson

Jeg jobber i hovedsak med filetkvalitet til oppdrettslaks. Arbeidet relateres til f eks sykdom, fôr/fôring, produksjon. For å forstå underliggende mekanismer studeres bl.a. genuttrykket til det levende dyret. Cellestudier er også et nyttig verktøy i dette arbeidet. Jeg er også involvert i utviklingen av metoder for å predikere kvalitetsparameter (f eks filetfarge og fett- og pigmentinnhold) ved bildeanalyser.

Thomas har 21 andre publikasjoner i Cristin:

Larsson, Thomas; Ruyter, Bente; Mørkøre, Turid; 2018: Metode for måling av skinnstyrke

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Bæverfjord, Grete; Ruyter, Bente; Berge, Gerd Marit; Kousoulaki, Katerina; Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Ytrestøyl, Trine; 2018: Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser

Bogevik, André Sture; Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Lazado, Carlo C.; Pittman, Karin; Skeidsvoll, Sturle; Hatlen, Bjarne; 2018: Redusert lusepåslag hos ørret fôret med mineraltilsetninger

Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid; 2016: Utvikling av melaninflekker i laksefilet - Resultater basert på registreringer i filetindustrien

Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid; 2016: Kan ernæring dempe dødelighet, tapt tilvekst og kvalitetsavvik ved HSMB-og PD-utbrudd

Larsson, Thomas; Åsli, Magnus; Mørkøre, Turid; 2015: Registreringer fra industri. Forekomst av mørke flekker i laksefielt 2011 - 2015

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne; 2015: Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Koppang, Erling Olaf; Krasnov, Aleksei; Moreno, H; Moreno, Helena Maria; Prytz, K.; Prytz, Kristian; 2015: Mørke flekker i laksefilet: Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks‐bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytningen av dette

Rørvik, Kjell-Arne; Rørvik, Stein; Salberg, Torgeir; Larsson, Thomas; 2014: Hvor rød er en laks?

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Larsson, Thomas; Kolset, Svein Olav; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth; 2013: Connective tissue and the attachment of pin bone in salmon and cod

Larsson, Thomas; Mørkøre, Turid; 2013: Melanin i laksefilet: Nytt prosjekt, ny kunnskap og oppdatert statistikk

Mørkøre, Turid; Bahuaud, Diane; Borderias, J; Gaarder, Mari; Gomez-Guillen, M.C.; Erikson, Ulf Gøran; Jacq, Celeste; Hollung, Kristin; Koppang, Erling Olaf; Krasnov, Aleksei; Montero, P; Moreno, H; Larsson, Thomas; Pickova, Jana; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Thomassen, Magny S.; Torgersen, Jacob; Veiseth-Kent, Eva; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2012: Tekstur av laksemuskel - nye forskningsverktøy har gitt kunnskapsinnovasjoner

Lerfall, Jørgen; Larsson, Thomas; Birkeland, Sveinung; Taksdal, Torunn; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; 2010: Betydningen av pancreas disease (PD) for kvaliteten av fersk og røkt oppdrettslaks

Larsson, Thomas; Kolstad, Kari; Krasnov, Aleksei; Krasnov, Aleksei; Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; 2010: Bruk av molekylære verktøy for å avdekke underliggende årsaker til teksturvariasjoner i oppdrettslaks

Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne; 2010: Optimalt fôr som gir fast filet

Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Krasnov, Aleksei; Taksdal, Torunn; Lerfall, Jørgen; Birkeland, Sveinung; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; 2009: Using gene expression profiling to search for the molecular determinants of quality in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with a previous diagnosis of pancreas disease (PD)

Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Krasnov, Aleksei; Taksdal, Torunn; Lerfall, Jørgen; Birkeland, Sveinung; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; 2009: Using gene expression profiling to search for the molecular determinants of quality in farmed Atlantic salmon (salmo salar L.) with a previous diagnosis of pancreas disease (PD)

Larsson, Thomas; Folkestad, Are; Folkestad, Are; Wold, Jens-Petter; Kolstad, Kari; Speilberg, Lars; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; 2008: Bedre kvalitet på laksfilet ved bruk av nye forskningsverktøy i avlsarbeidet

Larsson, Thomas; Folkestad, Are; Folkestad, Are; Wold, Jens-Petter; Kolstad, Kari; Speilberg, Lars; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; 2008: New Techniques To Achieve More Cost Efficient Selective Breeding For Improved Consumer Acceptance Of Aquaculture Products