Hovedmålet er å kartlegge forekomsten av mørke flekker i laksefilet fra norsk lakseoppdrett. I tillegg til generell kartlegging vil omsøkt prosjekt ha som delmål å kartlegge forekomsten i forhold til hvor (geografi) og hvordan (teknologi) laksen blir produsert.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. nov 2021

Slutt

01. nov 2026

Finansiert av

FHF

Prosjektleder(e):

Thomas Larsson

Andre deltakere:

Arnaud Lefrancois

Se film: Ny metodikk for å registrere mørke flekker i laksefilet

Demonstrasjon av ny løsning for manuell registrering av mørke flekker i laksefilet.

For å oppnå dette er det et delmål å først utvikle en registreringsmetodikk som er enkel, hensiktsmessig og til så stor grad som mulig automatisert; dette vil også gi forutsetning for å enklere rekruttere bedrifter og erholde data av god kvalitet, mengde og variasjon.

Bakgrunn

Mørke flekker i laksefilet er et stort og kostnadskrevende kvalitetsproblem for norsk oppdrettsnæring, der ca. hver 7. fisk har noen form for mørk misfarging i filet.

En god kartlegging av kvalitetsavviket vil være et viktig ledd i FHFs sitt arbeid for å utvikle kunnskap og løsninger for å sikre forutsigbar kvalitet på laksefisk.  

Prosjektet har potensiale til å bidra til redusert matsvinn og økt lønnsomhet og bærekraft ved å redusere forekomsten av mørke flekker i laksefilet. Nofima har som mål å bidra til bærekraftig og lønnsom matproduksjon, og prosjektet er i så måte godt forankret i Nofimas strategi.

Mål

Hovedmålet er å kartlegge forekomsten av mørke flekker i laksefilet fra norsk lakseoppdrett. I tillegg til generell kartlegging vil omsøkt prosjekt ha som delmål å kartlegge forekomsten i forhold til hvor (geografi) og hvordan (teknologi) laksen blir produsert.

Dette gjør vi

For å få til en god nasjonal kartlegging over tid, er prosjektet avhengig av enkel og god registreingsmetodikk for å senke terskelen for bedrifter til å si ja til å delta, samtidig som registreringer av god kvalitet sikres.

Derfor vil det først bli utviklet en hensiktsmessig registreringsmetodikk, som så vil bli tatt i bruk av næringen. Data fra registreringene vil så bli del av den nasjonale kartleggingen av mørke flekker i laksefilet.