Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Jens-Erik Dessen

Arbeider som forsker i avdelingen for ernæring og fôrteknologi. Jobber mye med storskala-forskning innen ernæring og produksjonsbiologi for laks og ørret. Innehar det forskningsfaglige ansvaret for Nofima sine FoU-tillatelser som er fordelt på tre geografiske områder; Nord-, Midt- og Sør-Norge. Liker å jobbe med relevante problemstilling som næringen står ovenfor, og prøver derfor å jobbe både anvendt og grunnleggende. Falig opptatt av dynamiske fôrregimer for laks og ørret, samt optimalisering av post-smolt produksjon på land og i sjø. I min doktorgrad jobbet jeg med effekten av protein-til-fett forholdet i fôret til laks på paramtere som vekst, fôrutnyttelse, helse og kvalitet. Har tidligere jobbet som driftsbiolog i Lerøy Midt. Jeg har en PhD innen ernæring og mastergrad innen akvakultur/havbruk fra NMBU.

Jens-Erik Dessen har 24 publikasjoner ved Nofima:

Sudden increased mortality in large seemingly healthy farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) was associated with environmental and dietary changes

Dessen, Jens-Erik; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Bou, Marta; Thomassen, Magny Sissel S.; Rørvik, Kjell-Arne

2020

Phospholipid and LC-PUFA metabolism in Atlantic salmon (Salmo salar) testes during sexual maturation

Bogevik, André Sture; Hayman, Edward S.; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Luckenbach, J. Adam

2020

Effekt av fôr, temperatur og stress på pigmentering i laks-Faglig sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumilina, Elena; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Ciampa, Alessandra; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Ruyter, Bente

2019

Effekt av fôr, temperatur og stress på pigmentering i laks. Faglig sluttrapport

Ytrestøyl, Trine; Dikiy, Alexander; Shumulina, Elena; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Ciampa, Alessandra; Hatlen, Bjarne; Østbye, Tone-Kari K; Bou, Marta; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Ruyter, Bente

2019

Increased dietary protein-to-lipid ratio improves survival during naturally occurring pancreas disease in Atlantic salmon, Salmo salar L.

Dessen, Jens-Erik; Mørkøre, Turid; Bildøy, Jan Ivar; Johnsen, Stig N; Poppe, Lars Thomas; Hatlen, Bjarne; Thomassen, Magny Sissel S.; Rørvik, Kjell-Arne

2018

Low body fat content prior to declining day length in the autumn significantly increased growth and reduced weight dispersion in farmed Atlantic salmon Salmo salar L.

Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Åsli, Magnus; Thomassen, Magny Sissel S.; Gannestad, Kjellrun Hoås; Mørkøre, Turid

2018

Effects of tetradecylthioacetic acid (TTA) treatment on lipid metabolism in salmon hearts—in vitro and in vivo studies

Arge, Regin; Dessen, Jens-Erik; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny Sissel S.; Rørvik, Kjell-Arne

2018

Improving production efficiency of farmed Atlantic salmon(Salmo salar L.) by isoenergetic diets with increased dietaryprotein-to-lipid ratio

Weihe, Runi; Dessen, Jens-Erik; Arge, Regin; Thomassen, Magny Sissel S.; Hatlen, Bjarne; Rørvik, Kjell-Arne

2018

Functional amino acids stimulate muscle development and improve fillet texture of Atlantic salmon

Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Bahuaud, Diane; Dessen, Jens-Erik; Latif, Muhammad Saqib; Terjesen, Bendik Fyhn; Rørvik, Kjell-Arne; Mørkøre, Turid

2018

Effekt av fôr på melaninflekker i laks infisert med både PRV og SAV

Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Jimenez, Raul; Rørvik, Kjell-Arne

2016

Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin

2016

Feasibility of using rare earth elements (REEs) to mark and identify escaped farmed Atlantic salmon Salmo salar L.

Nanclares, Marta Perez de; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Thomassen, Yngvar; Thomassen, Magny S.

2016

Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne

2015

Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik

2013

Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik

2013

Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur; Sett i sammenheng med vekst og dødelighet hos regnbueørret i Nord

van Nes, Solveig; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Dessen, Jens-Erik; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Rørvik, Kjell-Arne

2013

Tekstur og fett i laksefilet

Mørkøre, Turid; Åsli, Magnus; Dessen, Jens-Erik; Sanden, Karen Wahlstrøm; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Hoås, Kjellrun G.; Rørvik, Kjell-Arne

2012