Vitenskapelig artikkel

Differences in fat accumulation between immature male and female Atlantic salmon Salmo salar after dietary administration of tetradecylthioacetic acid

Dessen, Jens-Erik; Arge, Regin; Thomassen, Magny Sissel S.; Rørvik, Kjell-Arne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Fish Biology, vol. 89, p. 2085–2097–13, 2016

Utgiver: Academic Press

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-1112
Elektronisk: 1095-8649

Open Access: none

Lenker:
DOI