Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Florent Govaerts

Jeg har jobbet som forsker ved Nofima i avdelingen for markedsføringsforskning siden 2018. Forskningen min har hovedsakelig fokusert på forbrukeratferd og forbrukersoppfatning av produkt/næring.
For tiden er jeg doktorgradskandidat ved UIT – Norges arktiske universitet og studerer forbrukeradferd mot tangmatvarer.
Jeg kombinerer et bredt spekter av forskningsmetoder: multivariate kvantitative forskningsmetoder, strukturell ligningsanalyse (SEM), deskriptiv statistikk og kvalitativ metode som innholdsanalyse. Tidligere har jeg jobbet med omdømme til oppdrettslaks på europeiske markeder og medias innflytelse på forbrukernes oppfatning av produkter og næringer.
Forskningsinteressene mine er modellering av forbrukeradferd, forbrukeroppfatning og determinanter for valg av mat. Jeg er personlig interessert i en ny bærekraftig kilde til mat som tang og insekter.
Jeg snakker flytende tre språk: fransk, engelsk og norsk. Jeg har en mastergrad i internasjonal fiskeriforvaltning fra UIT – Norges Arktiske Universitet (2018), og en mastergrad i statsvitenskap-internasjonale relasjoner ved Det katolske universitetet i Louvain Belgia (UCL)

Florent Govaerts har 3 publikasjoner ved Nofima:

Status, verdi og utfordringer for matproduksjon i Arktisk Norge – Rapport 2 "Arktis som en matproduserende region"

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Heide, Morten; Govaerts, Florent; Hansen, Kristin Beate; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Vøllestad, Åse; Ramstad, Susanne

2019

The Arctic as a Food Producing Region. Final Project Report Prepared for the Arctic Council’s Sustainable Development Working Group

Natcher, David; Yang, Yang; Hobbs, Jill; Hansen, Kristin Beate; Govaerts, Florent; Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur ; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra

2019