I prosjektet Siderspråk og produktdifferensiering skal det utvikles kunnskap om sensoriske egenskaper i norsk sider som kan relateres til eplesort og dyrkningsregion. Et siderspråk vil hjelpe produsenter, de som omsetter sider og forbrukere med å kommunisere smaksegenskaper for ulike klasser av sidere.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2023

Slutt

31. mar 2027

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektet ledes av Hardanger Siderprodusentlag. I tillegg deltar NIBIO, produsenter fra Ryfylke, Sogn og Telemark og representanter fra restauranter, Vinmonopolet, Hanen og utdanningssektoren.

Prosjektleder(e):

Mats Carlehøg

Bakgrunn

Sidernæringen i Hardanger har hatt stor framgang de siste åra. Fra å være tre produsenter i 2013 som produserte om lag 45 000 liter sider, var antallet økt til 24 produsenter i 2022 med en produksjon på om lag 720 000 liter.

Det startes også opp produksjon av sider i andre områder i Norge, eksempelvis i Telemark og i Ryfylke.

Dette betyr at tilbudet til norske forbrukere øker, noe som vises tydelig i Vinmonopolets hyller. Kunnskap om betydning av dyrkningsregion, produksjonsprosesser og produktkvalitet vil være viktig for å videreføre det norske sidereventyret.

Et siderspråk vil hjelpe forbrukere, produsenter og de som omsetter sider med å kommunisere typiske smaksegenskaper for ulike klasser av sidere. Dette vil også gjøre det lettere å kombinere sider med ulike matretter og til ulike anledninger.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å sikre og å øke verdiskapningspotensialet for norsk siderproduksjon.

Dette gjør vi

Nofima har ansvar for å videreutvikle et sensorisk språk for norsk sider. Dette skal gjøres gjennom tester med Nofimas sensoriske panel av sider som produseres med ulike gjærtyper, produksjonsmetoder og ulike eplesorter dyrka i ulike regioner i Norge.

Man vil også innhente informasjon om hvordan produsenter, restauranter og andre relevante miljøer beskriver sensoriske egenskaper i norsk sider. Kunnskapen vil danne grunnlag for å etablere et sensorisk kart for norsk sider og til produktdifferensiering i markedet. 

Publikasjoner