En ekkel, liten, hvit mark er det siste du ønsker å finne på middagstallerkenen din. Nå er teknologien på plass som gjør av kveis i fiskefilet kan avdekkes og sorteres vekk før den havner på middagsbordet.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Les på engelsk

Det er spektroskopiteknologien som kan brukes også til å avdekke kveis i fiskefilet. Teknologien er allerede kommersielt i bruk i fiskeindustrien for å vurdere kvalitet på rundt hvitfisk og laksefilet. 

Kvalitetsmålingsteknologien Maritech Eye er utviklet av Nofima i samarbeid med Maritech og Norsk Elektro Optikk (NEO). Nylig ble løsningen testet hos fiskeprodusenten MareDeus i Portugal, som ønsket å sjekke om teknologien også kunne fungere for å finne kveis i hvit fisk. MareDeus lager lettsaltede produkter av fryst torsk fra Norge og Island. 

– Testene ble utført under industrielle betingelser når det kommer til hastighet, temperatur og fuktighet i produksjonsmiljøet. Resultatene er utvetydige: Teknologien fungerer også på detektering av kveis i hvitfisk. Maritech Eye er i ferd med å bli et multiverktøy, slår seniorforsker Karsten Heia i Nofima fast. 

Fungerer på stadig nye områder 

Seniorforsker Karsten Heia har i mer enn 14 år jobbet med å utvikle teknologien, som nå er kommersielt tilgjengelig. For han er det svært tilfredsstillende å få være med å teste ut at den fungerer på stadig nye områder. Foto: Nofima

Heia er sentral bak teknologien, som nå tar raske steg ut på den kommersielle arena i både Norge og Europa. Med seg i teamet har han forskerne Shaheen Syed og Samuel Ortega. 

Sånn forklarer Karsten Heia teknologien som brukes: 

– Det handler om hvor mye lys på ulike frekvenser som stoppes av det elementet som avbildes. Vi kombinert det å måle hvor mye av det spektrale lyset som «forsvinner» i fileten, med romlig avbildning. Kveis har andre optiske egenskaper enn fiskemuskelen. Den ser altså annerledes ut, noe som kan brukes for å påvise kveis blant annet på eller inne i fileter ved hjelp av spektroskopi. 

Utfordringen består imidlertid i å kunne observere slike små nyanser som skiller kveis fra fiskemuskel i industriell hastighet. 

– Typisk er en kveis en halv millimeter tykk og cirka en centimeter lang, og ofte kurvet sammen til en spiral. I løpet av tusendeler av et sekund må det være mulig å skille mellom form og farge som kan bety signal for kveis eller signal for fiskemuskel, forklarer Samuel Ortega. 

– Avbildning og analysen av den, går nå altså like raskt som produksjonsbåndene i industrien. – Fra mitt ståsted som forsker, som har jobber i mer enn 14 år med å utvikle denne teknologien, er det svært tilfredsstillende å få være med å teste ut at den fungerer på stadig nye områder, sier Karsten Heia. 

Helt nytt i denne sammenhengen er bruken av «deep learning», programmering av kunstig intelligens for å hente ut informasjon om kveisen fra lyssignalene. Signalene er ekstremt komplekse, med høy grad av detaljer. Forsker Shaheen Syed har hatt en avgjørende rolle i utvikling av maskinlæringsløsningen som brukes i systemet. 

– Det har vært utfordrende å finne en løsning som i god nok grad kombinerer og skiller på informasjonen i lyssignalet, og dette har ikke vært mulig med tidligere verktøy. Da er det særdeles tilfredsstillende å komme fram til en god løsning, sier Syed. 

Kveisfrie produkter 

Seniorforsker Karsten Heia og postdoktor Shaheen Syed. Foto: Wilhelm Solheim/Nofima

Nå kan forskerne altså slå fast at hyperspektral avbildning i kombinasjon med kunstig intelligens egner seg til å avdekke en høyst uønsket «gjest» i filet av hvit fisk. Kveis er en parasitt av typen rundorm som kan ta bolig i fiskefileten. 

– Det er snakk om en liten mark, som det ikke er hyggelig å finne i maten. Derfor er fiskeindustrien svært interessert i teknologi som gjør at kveisen kan oppdages og fjernes før produktet går til forbrukeren, sier Heia. 

Maritech ble kontaktet av MareDeus med spørsmål om den lanserte teknologien for kvalitetsmåling på blod i rund fisk også kunne brukes til å avdekke kveis i fiskefilet. Forespørselen passet godt til arbeidet som allerede var i gang i et løpende prosjekt med Maritech, NEO, Prediktera og Lerøy Norway Seafood, finansiert av FHF, for å utvikle løsninger for påvisning av kveis. Hos MareDeus var det mulig å komme inn på linja og gjennomføre storskala forsøk fort. I løpet av våren 2022 har forskerteamet sammen med Maritech derfor kunnet gjennomføre flere måleserier for å videreutvikle og teste teknologien til kveiskontroll. Med på testingen var også supermarkedkjeden Mercadona i Portugal, som omsetter fiskeproduktene. 

– I samarbeid med Maritech og MareDeus har vi nå testet konseptet i reell produksjon, og både vi og bedriftene er svært fornøyde med resultatet. De var svært interesserte i å kunne garantere kveisfrie fiskeprodukter i sine butikker, sier Ortega. 

Mer igjen etter trimming 

På MareDeus, i likhet med hos de fleste norske hvitfiskprodusenter, er det den konvensjonelle metoden med gjennomlysing av filet via lysbord og deretter manuell renskjæring av fileten – på fagspråket kalt trimming – som er gjeldende. I Norge er tradisjonell gjennomlysing av hvitfiskfilet påbudt. 

– Vi fikk filetene til spektroskopisk måling etter at tradisjonell gjennomlysing og manuell trimming var gjort. Spektroskopisk måling med nyutviklet analysealgoritme gjorde det raskt klart for både oss og produsenten MareDeus at det som etter trimming var regnet som «kveisfrie» fileter, faktisk ikke var det. Det er ingen grunn til å tro at det er noen annerledes i Norge – eller andre land, sier Shaheen Syed. 

Robot med vakuum 

Nå jobbes det derfor også i samarbeid med Robot Norge for å lage et tilleggsverktøy som gjør at man kan avsløre kveisen og i samme operasjon umiddelbart trimme fileten, altså fjerne den avdekkede kveisen. 

– Til det brukes en robotarm med kniv i kombinasjon med vakuum. For forbrukeren er det betydelig bedre å finn et hull i buklappen på fisken enn en rundorm, slår Karsten Heia fast. 

Hvor stort er problemet med kveis i hvit fisk? 

– Den er ekkelt og uappetittlig, men som regel ikke farlig. Dersom sjømat tilberedes riktig, for eksempel ved fryselagring eller tilstrekkelig varmebehandling, er det ingen helsefare forbundet med kveis, men den er et kosmetisk problem for fiskerinæringen, sier Karsten Heia. 

Forskningen er finansiert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. 

Maritech Eye ble lansert for hvitfisk i november 2020, og deretter for rødfisk i august 2021.

Pressemelding

Fakta om kveis 

Kveis er samlebetegnelsen på en type parasitter man kan finne i villfisk fra sjøen. Kveis er en type rundorm som vanligvis setter seg på fiskens innvoller. Av og til vil de også kunne gå inn i fiskekjøttet, og da kan kveis utgjøre en viss helsefare i form av for eksempel magesmerter, kvalme og hudutslett, for mennesker som spiser fisken. Dette er imidlertid svært sjeldent. Kveis dør ved steking, koking, tørking, sterk salting eller frysing. Det er derfor krav i Norge om at villfanget fisk som skal spises rå eller nesten rå skal fryses før konsum.
Kilde: Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Kontaktpersoner