Teknikken er klar til bruk og maskinene er bygget: Allerede før fisken er sløyd kan fiskeprodusentene vite om de har sikret seg torsk i verdensklasse. Kvalitetsmåling med lys på rund fisk kan nå gjøres i industriell hastighet.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Les på engelsk

Mandag 23. november 2020 kunne Maritech, Nofima og Norsk Elektro Optikk (NEO), i samarbeid med industriselskapene Lerøy Norway Seafood og Lerøy Havfisk, stolt lansere Maritechs hyperspektrale kvalitetsanalyse. Nyvinningen kan komme til å revolusjonere norsk fiskeindustri.

Startet av fiskeriministeren

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sto for den offisielle lanseringen ved å sende den første fisken gjennom maskinen som kan se kvaliteten på fisken gjennom skinnet.

– Dette er en kjempedag! En gulldag på mange måter, sa en begeistret fiskeri- og sjømatminister som iført gult og svart Bodø/Glimt-skjerf mandag også feiret også Nord-Norges første ligatittel i fotball.

Han mener de som sammen har utviklet kvalitetsanalysemaskinen også hadde all grunn til å feire gull på mandag.

– Prosjektet er et prima eksempel på hva som er mulig å få til når næringslivet og forskningsmiljøer samarbeider om teknologiske nyvinninger. Bedre kvalitetssortering er positivt både for lønnsomheten og omdømmet i norsk sjømatnæring, sa Ingebrigtsen.

Fakta om utviklingen av maskinen

• Maritech er den største globale leverandør av programvare til sjømatindustrien, og har utviklet maskinen som nå er klar for kommersielt salg.
• I 16 år har Nofima-forsker Karsten Heia samarbeidet med teknologiutviklerne i NEO som har utviklet et hyperspektralt kamera til bruk på kvalitetsmåling av rund fisk.
• Lerøy Norway Seafoods er en ledende hvitfiskaktør og del av Lerøy Seafood Group, som er et verdensledende sjømatselskap. Det er på Lerøys anlegg i Båtsfjord i Finnmark den industrielle utprøvingen har funnet sted.
• Kvalitetsmålingsmaskinen skal også utprøves om bord på de havgående fiskefartøyene til Norges største trålrederi Lerøy Havfisk AS

Representanter for samtlige aktører bak Maritechs hyperspektrale kvalitetsmåling var til stede under lanseringen, som mandag fant sted i forsøkshallen hos Nofima i Tromsø.

Av smittehensyn grunnet koronapandemien kunne imidlertid ikke alle som ønsket det være til stede. Lanseringen ble derfor direktestrømmet via videodelingstjenesten YouTube, slik at alle interesserte kunne få med seg begivenheten.

Det var stor interesse for lanseringen av Maritechs maskin for hyperspektral kvalitetsanalyse. Lanseringen måtte derfor strømmes for å ivareta smittevernhensyn. Foto: Lars Åke Andersen ©Nofima

Mer forutsigbar råstoffkvalitet

Den teknologiske nyvinningen kommer som et resultat av forskningsprosjektet KVASS – Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid – er et «prosjekt i bedrift» finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Partnerne i prosjektet har store forventninger til nytten av maskinen.

– Lerøy arbeider hver dag med å heve kvaliteten i alle ledd i vår produksjon av kvalitetssjømat. Med dette prosjektet har Lerøy bidratt til utvikling av en teknologi som gir bedre og mer forutsigbar råstoffkvalitet og dermed enda bedre kvalitetssjømat til våre kunder, sier Roy Martin Martinsen. Han er kvalitetsleder for råstoff hvitfisk i Lerøy Norway Seafoods.

– Intensjonen er at denne maskinen skal kunne settes i en prosesslinje og også bidra til en mer effektiv produksjon gjennom å sortere råstoffet også på ulike kvaliteter på en grader, sier Martinsen.

– Intensjonen er at denne maskinen skal kunne settes i en prosesslinje og også bidra til en mer effektiv produksjon gjennom å sortere råstoffet på ulike kvaliteter på en grader, sier Martinsen.

I dag er det blodansamling i den usløyde fisken som kan avdekkes med avbildende spektroskopi. Roy Martin Martinsen forventer en videreutvikling av teknologien, som gjør at industrien i framtida kan se på enda flere kvalitetsparametere og bli enda bedre i stand til å levere kvalitetssjømat til forbrukerne.

Heve kvalitet på trålfangst

Lerøy Havfisk AS er Norges største trålrederi med ti fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk. De siste årene har de ifølge operasjonssjef Odd Johan Fladmark hatt stort fokus på å heve kvalitet på trålfanget fisk. Han ser fram til å teste det nye verktøyet i dette arbeidet.

– Med KVASS-skanneren ser vi nå muligheten for å kunne sortere fangsten om bord ut fra kvalitet, og på den måten kunne tilby et ferdig sortert råstoff som er tilpasset det råstoffet skal brukes til. Vi har tro på at dette vil gi bedre pris på fisken og samtidig bedre lønnsomheten for landanleggene, sier Fladmark.

Sterkere omdømme

Også de som har jobbet med utvikling av teknikken er forventningsfulle og stolte over å ha vært med på en historisk industriell utvikling i fiskerinæringen.

Maritech har jobbet tett med både forskere og fiskeindustrien for å utvikle maskinen, og er fornøyd og glad for oppnådd resultat.

– Jeg ble trigget av dette prosjektet på grunn av muligheten objektive kvalitetsmålinger av den totale mengden fisk som går gjennom – Jeg ble trigget av dette prosjektet på grunn av de åpenbare mulighetene. Objektive kvalitetsmålinger av all fisk som går gjennom produksjonen gir mulighet til analyse, både med tanke på forbedringer i prosesser og korrekt anvendelse av råstoff i henhold til kvalitet. De gjør det også mulig å optimalisere det operasjonelle i fabrikken, sier administrerende direktør Odd Arne Kristengård i Maritech.

Han påpeker at reduksjon i svinn og reklamasjoner gir gevinster knyttet til lønnsomhet og bærekraft.

– Løsningen representerer et betydelig konkurransefortrinn som kan endre en hel bransje, og samtidig bidra til et enda sterkere omdømme for norsk sjømateksport, sier Kristengård.

Se film

Nyvinningen kan komme til å revolusjonere norsk fiskeindustri.

– Verdensledende

Trond Løke er daglig leder i Norsk Elektro Optikk AS, som har utviklet hyperspektrale kameraer (HySpex) siden starten av 2000-tallet, og i dag samarbeider med tunge norske og internasjonale fagmiljøer.

– Nofima var vår aller første kunde og kjøpte sitt første hyperspektrale kamera i 2003. Jeg synes det er spesielt moro at vi nå sammen med Maritech, og i samarbeid med Lerøy og Havfisk, har utviklet et ferdig kommersielt produkt som vil revolusjonere kvalitetskontrollen av hvitfisk. For NEO sin del er det en ekstra fjær i hatten at fiskeindustrien, som en viktig del av norsk industri, er blant de første i landet som for alvor nyttiggjør en høyteknologisk løsning som hyperspektrale kameraer representerer. På dette området er vi verdensledende, sier Trond Løke.

Stolt og spent forsker

Uten Nofima-forsker Karsten Heia hadde ikke maskinen som ble lansert mandag kunnet se dagens lys. I flere tiår har han jobbet med utvikling av teknologien. Første gang han forsøkte å måte kvalitet på fisk med avbildende spektroskopi, var i 1997. Da tok det en og en halv time å måle et 10 x 10 centimeter stort fiskestykke uten skinn. Nå måler Maritech-maskinen hel fisk med skinn i industriell hastighet.

– I dag er jeg en både stolt og spent forsker. Å kunne ta avbildende spektroskopi, som teknikken heter, i bruk industrielt er en stor milepæl for meg som forsker, for Nofima som forskningsinstitutt og for norsk fiskeindustri. At vi som et anvendt institutt, ved hjelp av finansiering fra FHF, kan bidra til å løfte norsk næringsliv både innenfor teknologiutvikling og matindustri, det er stort, sier Karsten Heia.

Han gleder seg over stadige og økende etterspørsel etter den bebudede maskinen.

Nå er ventetiden over.

– Prosjektet er et prima eksempel på hva som er mulig å få til når næringslivet og forskningsmiljøer samarbeider om teknologiske nyvinninger, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen da han sammen med seniorforsker Karsten Heia sto for den offisielle lanseringen ved å sende den første fisken gjennom maskinen som kan se kvaliteten på fisken gjennom skinnet. Foto: Lars Åke Andersen © Nofima

Kontaktperson