Jeg jobber som postdoc-forsker i avdelingen Sjømatindustri, hvor vi undersøker nye teknologier som hyperspektral bildebehandling som alternative verktøy for karakterisering og kvalitetsvurdering av fisk og sjømatprodukter.

Jeg er involvert både i oppgaver knyttet til karakterisering og optimalisering av instrumentering, datainnsamling og til slutt anvendelse av bildebehandlingsteknikker.

Jeg er telekommunikasjonsingeniør med MSc og Ph.D. i telekommunikasjonsteknologi fra Universitetet i Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Jeg har bakgrunn fra undersøkelse av hyperspektral bildebehandling for medisinske applikasjoner, mens doktorgraden min hadde fokus på evaluering av hyperspektral bildebehandling for bruk innen histologi.

+47 920 58 823

+47 77 62 90 62

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin