Når fisk spiser planteolje med marint omega-3, får den mer omega-3 i kjøttet, bedre pigmentering og færre mørke flekker.

Sist oppdatert

Publisert

  Frilanser Georg Mathisen

Les på engelsk

En ny olje er godkjent av Mattilsynet og kan brukes i fiskefôret i Norge.

Slik det er i dag, klarer ikke verden å produsere nok ingredienser med marine omega-3-fettsyrer. Etterspørselen er større enn tilbudet.

Bente Ruyter har forsket i mange år for å finne ut hvordan oppdrettslaksen skal få høyere innhold av omega-3 i kroppen. Et svar er olje fra genmodifisert raps.

Olje fra canola

– Mattilsynet har godkjent en olje som kommer fra genmodifisert canola slik at den kan brukes i fôret til oppdrettslaks. Planten produserer marine omega-3-fettsyrer. Det er flere års forskning i samarbeid med industrien som har ført til at vi er kommet så langt, sier Ruyter, som er seniorforsker hos Nofima.

Canola er en variant av vanlig raps. Canolaen som gir oljen som Nofima har forsket på, er så genmodifisert videre av det australske forskningsmiljøet CSIRO i samarbeid med selskapet Nuseed. Resultatet er at den inneholder mer av de omega-3-fettsyrene som laksen trenger for å holde seg frisk, og som mennesker har godt av.

– Dette er en ekstrahert olje, sier Bente Ruyter. Det vil si at den er trukket ut av canolafrøene og ikke har med seg noe av det arvematerialet som er genmodifisert i planten.

– Det er gjort forskning gjennom mange år for å se om denne oljen er egnet i fiskefôr, sier hun. Forskerne har funnet ut at det er den, og nå har altså Mattilsynet satt godkjentstempel på den.

EPA og DHA

Det handler om omega-3-fettsyrene kalt EPA og DHA. I naturen er det mikroalgene i havet som produserer slike fettsyrer. Så spiser krepsdyr disse mikroalgene, og fisken spiser krepsdyrene. Dermed ender EPA og DHA opp i fisken.

I oppdrettslaksen har det vært vanskelig å få nok av disse fettsyrene. Derfor er genene fra mikroalgene satt inn i canola-planten slik at den også kan lage de samme fettsyrene. Når oljen brukes i fiskefôret, har forskerne funnet ut at fisken får bedre ytelse, mer omega-3 og færre mørke flekker (melaninflekker) og bedre rødfarge i filet.

Les Nofima-publikasjon fra forskningen

Ikke mer villfisk å hente

– Produksjonen av fiskeolje er stabil i verden: det er ikke bærekraftig å fiske mer villfisk. Derfor blir det mindre og mindre tilgjengelig hvert år for en akvakulturnæring som vokser, sier Ruyter. I år 2000 utgjorde fiskeolje rundt 30 prosent av fôret til laksen. I 2020 var andelen nede i ti prosent.

– Forskningen vår har vist at det ikke er sunt for laksen å gå så lavt. Den blir mindre robust og kjøttet får dårligere farge. Ergo har næringen begynt å øke nivået av omega-3-fettsyrer i fôret igjen, forteller hun.

Trenger nye omega-3-kilder

– Produksjon av genmodifisert canola i verden har stort potensiale for vekst, og blir antagelig en viktig, ny kilde til omega-3 i fôret, sier Ruyter.

Det gjør at fisken blir sunnere enn om den kun fôres med standard planteolje – og den ser bedre ut, også. Laksen trenger et visst nivå av omega-3 i fôret for at fileten skal få den delikate rosafargen som folk flest ønsker. Forskningen til Nofima viser også at den omega-3-rike canolaoljen reduserte forekomsten og alvorlighetsgraden av mørke melaninflekker i laksefileten.

Nofima har tidligere vist at fettsyren DHA har denne effekten.

For å dokumentere oljens egenskaper i laksen, har forskerne måttet gjøre forsøk både i ferskvann, i lukkede kar og til slutt i merder i sjøen. Hele tiden har de måttet sørge for at ingenting forsvinner ut i naturen rundt. Så har de gjort forsøk i alle livsfasene til fisken.

– Nå er den godkjent for bruk. Om næringen tar den i bruk, er en annen sak. Men jeg tror det vil tvinge seg frem, sier Bente Ruyter.

Forskningen har vært finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), og gått i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Nuseed og Mowi.

Kontaktpersoner