Foreløpig viser fiskeforsøk og analyser av omega-3-rik olje fra genmodifisert raps, at den er trygg å bruke som oljekilde i fôr til laks.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Akvakulturnæringen trenger nye kilder til marint omega-3 for å møte behovet for vekst. En av de aktuelle kildene Nofima tester, er omega-3 Canola, en rapsolje rik på spesielt den marine fettsyren DHA.

Bredt spekter av forsøk

Nofima har gjennomført fôringsforsøk med omega-3 Canola i laksedietter i ferskvann og i sjøvann i anlegg på land. Omega-3 Canola ble tilsatt fôret med økende innblanding. Et parallelt fôringsforsøk med yngel har også blitt gjort i Australia der det er varmere vann, for å teste omega-3-kildene ved to vekstrater. Det er viktig for å avdekke eventuelle effekter som kan oppstå når fisk vokser fort tidlig i livet.

Laksen som spiste fôrene med de nye fôrkildene ble analysert for tilvekst, sammensetning og helse.

Ingen forskjeller mot fiskeolje

Laksen som hadde fått omega-3 Canola, hadde samme omega-3-nivå i filet som laks som hadde fått fiskeolje. Analyser av genuttrykk viste at det kun var effekt av hvor mye olje som var tilsatt, ikke av type olje.

‒ Vi er ferdig med grundig analyse fra disse forsøkene, og vi har ikke sett noen forskjeller mot standard fiskeolje for helse og tilvekst, sier Bente Ruyter, som er prosjektleder i Nofima.

NIFES har analysert rapsoljen, og finner ingen DNA-spor etter genmodifisert raps i den. Det er australske Nuseed som har produsert oljen. Oljen er ekstrahert fra rapsplante som er genmodifisert for å frembringe DHA.

Forskerne har også gjort nytt forsøk med laks fra 500 g-1,2 kg i kar på land på Sunndalsøra, hvor laksen fikk fôr med økende innblanding av omega-3 Canola. Resultatene fra dette forsøket analyseres nå.

Kunnskapsbidrag

‒ Resultatene fra prosjektet publiserer vi i åpne tidsskrift, sier Ruyter.

Vurderingen av tillatelse til bruk av fôrkilder henger på myndighetenes regelverk. Dernest er det opp til næringen å vurdere hvorvidt de velger å bruke de nye fôrkildene. Kunnskap fra prosjektet vil være et bidrag til disse vurderingene.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og det går i samarbeid med NIFES og australske CSIRO.

Kontaktperson