Jeg jobber som forsker ved avdeling sjømatindustri. Mine forskningsområder er prosess og kvalitet på sjømat.

Jeg studerte ved Norges fiskerihøyskole UiT hvor jeg fullførte master i sjømatvitenskap i 2018.

Etter studiene jobbet jeg i avdeling markedsforskning i Nofima, samt som kvalitetsleder hos en sjømatbedrift i Lofoten. Jobben var meget lærerik og krevde et høyt fokus på mattrygghet og produktkvalitet.

+47 900 19 667

+47 77 62 90 69

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin