Gå til hovedinnhold

Laksens skinn er et effektivt førstelinjeforsvar mot sykdomsfremkallende bakterier. I dette prosjektet undersøker forskerne hvordan omega-3-fettsyrer og sink påvirker robustheten til barrierevev som skinn, gjeller og innvoller.

Sist oppdatert

Read in English

Start

01. jan 2019

Slutt

31. des 2022

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Prosjektet ledes av Natural Resources Institute Finland (Luke), og går i samarbeid med en rekke europeiske forsknings- og industriaktører.

AquaIMPACT-prosjektet integrerer avl med ernæring innen oppdrett av atlantisk laks, regnbueørret, dorade (havkaruss) og havabbor.

Prosjektet skal bidra til å øke konkurransekraften til EUs akvakultur gjennom mat- og ernæringssikkerhet og ved å tilfredsstille forbrukernes krav til høykvalitets sjømat med begrenset miljøpåvirkning.

I AquaIMPACT vil partnerne utvikle metoder basert på genomisk seleksjon hos oppdrettsfisk for den europeiske oppdrettsnæringen. Fokus vil være på kostnadseffektiv registrering og genotypering, og utvalg for egenskaper som bare kan registreres under kommersielle forhold.

Ved å innlemme nye ingredienser og essensielle næringsstoffer utviklet av selskaper, vil nye ernærings- og fôringsstrategier bli oppskalert og skreddersydd spesielt for den genetisk forbedrede fisken fra avlsprogrammer.

Målet er å produsere mer robust, sunn, næringsrik fisk, og å fremme praksis i industrien der bioøkonomi, null-avfall og mer effektiv bruk av naturlige ressurser har en større plass.

Nofima arbeider i AquaIMPACT med atlantisk laks, utvikler industriapplikasjoner for genomseleksjon og utvikler fôr som tar hensyn til fiskens genetikk og produktkvalitet. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med MOWI Genetics AS.

Prosjektnettsted

AquaIMPACT har egne nettsider, hvor du kan følge med på nyheter og prosjektets utvikling.

til AquaIMPACT sitt nettsted