Entreprenørskap- og Innovasjonsstudenter utvikler konsepter som kan bidra til å løse matlystutfordringer og måltidsbehov hos den eldre garde.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

Under kyndig veiledning av Nofimas Antje Gonera og Stine Alm Hersleth har masterstudentene i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen NMBU jobbet utfra «Design Thinking»-metodikken.

Oppdraget studentene fikk var å utvikle gode, sunne og bærekraftige løsninger for å dekke måltidsdøgnet til hjemmeboende eldre. Løsninger som er lette å velge, enkle å bruke og basert på norske råvarer. Konseptene skal adressere et behov hos målgruppen, eller bryte en barriere.

Studentene innhentet innsikter og utfordret etablerte sannheter om hvilke matløsninger friske eldre trenger og ønsker seg.

Ønsker enkle, gode og sosiale måltider

Studentene oppsøkte eldre på kjøpesentre og eldresenter, snakket med dem på kafé og hjemme hos besteforeldre. De fikk innsikt i og forståelse for at friske eldre ønsker mat som er enkel å tilberede og samtidig er god for både ganen og helsa, og ikke minst at de har noen å spise sammen med.

Etablerte sannheter ble også utfordret. Studentene innså for eksempel at mange eldre har digital kompetanse og er fortrolig med å bruke apper.

Vinneren er Tallerkenmerket

Tallerkenmerket med skannbar kode som ramme. Illustrasjonen er laget studentene, De har utviklet vinnerkonseptet sitt videre, i samarbeid med Matlystprosjektet.

11 ulike konsepter er resultatet av studentenes arbeid. Alle konseptene ble presentert for en jury med representanter fra Fjordland, Nofima, Nortura og Tine.

Konseptet Tallerkenmerket, som gikk til topps, la vekt på å at det skal være enkelt å velge riktig i butikken – og begeistret alle jurymedlemmene.

Tallerkenmerket inkludert kode som kan vises på emballasjen. Merket viser hvilken matgruppe produktet tilhører, og når man skanner koden får man opp forslag til oppskrifter på næringsriktige måltider som inkluderer den aktuelle matvaren.

Det var også en rekke andre konsepter som imponerte juryen, som:

  • «Turvenn» – en sosial entreprenørskapsidé hvor mat og turopplevelse kombineres med arbeidsplasser for innvandrere.
  • Bo-konsepter der felles matlaging og det sosiale nettverk er viktige tiltak mot ensomhet og for å spise nok og riktig sammensatt mat.
  • Sunne produkter med forbedret næringssammensetning og lettere tilberedning
  • Butikk- og matkassekonsepter som legger til rette for en sunnere mathverdag hos eldre.

Discover – Define – Develop – Deliver

Disse fire D’ene er de fire fasene i Design Thinking. Man starter med å skaffe seg innsikt i målgruppens behov (Discover). Deretter definerer man et konkret behov (Define). Så utvikler og tester man ideer, konsepter og prototyper (Develop) og til slutt velger og validerer man løsningen (Deliver).

I løpet av tre uker fikk studentene teste ut metoden i praksis.

– For å gjøre undervisningen mest mulig aktuell koblet vi inn et forskningsprosjekt. Valget falt på prosjektet Matlyst der målet er å utvikle løsninger som motiverer til et sunnere kosthold og frisk alderdom, forteller Antje Gonera.

Rask lærdom

– Det er første gang vi har brukt Design Thinking-metoden så systematisk til å fokusere på erfaringsbasert læring, sette seg inn in en forbrukergruppe, utvikle ideer, screene og teste ideene i tidlig innovasjonsfase, sier kursleder og masterprogramansvarlig Elin Kubberød ved NMBU.

Hun legger til at studentene synes det å knytte undervisningen opp mot et forskningsprosjekt gjorde det mer interessant og relevant. Studentene er også overrasket over hvor mye og hvor raskt de lærte metodikken og om de eldres behov. Og det gjelder ikke bare studentene, Stine Alm Hersleth er imponert over hvor raskt studentene var i stand til å sette seg inn i et komplekst behov.

– For Matlystprosjektet er dette som en vitamininnsprøyting, og erfaringene er så gode at vi ser for oss lignende opplegg for andre forskningsprosjekt, avslutter Antje Gonera.

Første fase i idéarbeidet. Alle ideer skal frem i denne fasen, kritisk vurdering gjøres senere. Foto/CC: Wenche Aale Hægermark/Nofima

Fakta om forskningen

Forskningen er utført i prosjektet Matlyst. Finansiert av Norges forskningsråd og deltakende bedrifter. Følgende partnere deltar:  Tine, Fjordland, Norgesmøllene, Nortura, SESAM, Nofima og NMBU

Kontaktpersoner