Det er et stort potensial for bedre helse i befolkningen ved bedre kostholdsvaner. Hovedmålet med dette forskningsprogrammet er å etablere forskningsbasert kunnskap om hvordan sensoriske strategier og forbrukerinnsikt kan bidra til et sunt og velsmakende kosthold i befolkningen.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2013

Slutt

31. des 2016

Finansiert av

FJM – Forskningsmidler for Jordbruk og Matindustri (tidl. FFL)

Prosjektleder(e):

Helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid må ha en helhetlig tilnærming til menneskets livsløp. Det er særlig viktig å legge til rette for at barn og ungdom kan ha et variert og sunt kosthold, fordi kostholdsvaner dannes tidlig og i stor grad legger grunnlaget for hva man spiser senere i livet.

Etablere kunnskap rundt aksept for mat og kartlegge sensoriske egenskaper

Delmål 1 i programmet vil være å etablere kunnskap om ulike læringsmekanismer for aksept av mat. Dette vil skje gjennom studier av hvordan barns spisemønstre påvirkes av eksponering for ulik mat i tidlig alder, variasjon i kosthold og sosial betydning av foreldre og venner.

Delmål 2 i programmet vil være å kartlegge hvordan sensoriske egenskaper og sensoriske samspill i enkeltprodukter og måltider påvirker smaksopplevelse og metthet.

Dybdekunnskap om sensorisk persepsjon av mat, samt metoder for å kunne måle dette, er nødvendig både for å forstå forbrukeres valg og spisevaner og for at bedrifter skal kunne utvikle sunne og velsmakende produkter. Det vil i denne forbindelse være viktig å forene bruk av norske råvarer og kulinariske tradisjoner med impulser utenfra, samt forbrukeres ønsker om måltidsløsninger tilpasset individuelle behov.

Hvordan påvirker kommunikasjonen om produktene?

Delmål 3 i programmet vil være å utforske hvordan skreddersydd produktkommunikasjon kan bidra til valg og aksept av sunn mat. Resultater vil synliggjøre muligheter for produktdifferensiering gjennom kommunikasjon om matens historie, sensoriske fortrinn og positive helse- og miljøeffekter. Innen forbrukerforskning er det viktig å frembringe kunnskap om ulike segmenter.

Delmål 4 i programmet vil innbefatte utvikling av valide responser, samt utvikling av effektive statistiske metoder for økt forbrukerinnsikt.  

Publikasjoner

Forskningsområder

Sensorikk