Nofima har Norges eneste profesjonelle sensoriske dommerpanel, og de beskriver produkter på en objektiv måte.

Sensoriske strategier og forbrukerinnsikt for sunn og velsmakende mat

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Det er et stort potensial for bedre helse i befolkningen ved bedre kostholdsvaner. Hovedmålet med dette forskningsprogrammet er å etablere forskningsbasert kunnskap om hvordan sensoriske strategier og forbrukerinnsikt kan bidra til et sunt og velsmakende kosthold i befolkningen.

Tidspunkt:1. januar 2013 – 31. desember 2016
Finansiering: FJM – Forskningsmidler for Jordbruk og Matindustri (tidl. FFL)

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Margrethe Hersleth
Margrethe Hersleth

Forskningssjef
Tlf.: +47 901 89 021
margrethe.hersleth@nofima.no

Strategisk forskningsprogram

Dette er et av ti strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Dette programmet har spesielt sterk kobling til forskningsområdene Sensorikk og Smak og forbrukerinnsikt.

Helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid må ha en helhetlig tilnærming til menneskets livsløp. Det er særlig viktig å legge til rette for at barn og ungdom kan ha et variert og sunt kosthold, fordi kostholdsvaner dannes tidlig og i stor grad legger grunnlaget for hva man spiser senere i livet (Meld.St.9).

Etablere kunnskap rundt aksept for mat og kartlegge sensoriske egenskaper

Delmål 1 i programmet vil være å etablere kunnskap om ulike læringsmekanismer for aksept av mat. Dette vil skje gjennom studier av hvordan barns spisemønstre påvirkes av eksponering for ulik mat i tidlig alder, variasjon i kosthold og sosial betydning av foreldre og venner.

Delmål 2 i programmet vil være å kartlegge hvordan sensoriske egenskaper og sensoriske samspill i enkeltprodukter og måltider påvirker smaksopplevelse og metthet. Dybdekunnskap om sensorisk persepsjon av mat, samt metoder for å kunne måle dette, er nødvendig både for å forstå forbrukeres valg og spisevaner og for at bedrifter skal kunne utvikle sunne og velsmakende produkter. Det vil i denne forbindelse være viktig å forene bruk av norske råvarer og kulinariske tradisjoner med impulser utenfra, samt forbrukeres ønsker om måltidsløsninger tilpasset individuelle behov.

Hvordan påvirker kommunikasjonen om produktene?

Delmål 3 i programmet vil være å utforske hvordan skreddersydd produktkommunikasjon kan bidra til valg og aksept av sunn mat. Resultater vil synliggjøre muligheter for produktdifferensiering gjennom kommunikasjon om matens historie, sensoriske fortrinn og positive helse- og miljøeffekter. Innen forbrukerforskning er det viktig å frembringe kunnskap om ulike segmenter.

Delmål 4 i programmet vil innbefatte utvikling av valide responser, samt utvikling av effektive statistiske metoder for økt forbrukerinnsikt.

 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter