Fra 2003 til 2020 har fangstverdien i fiskerinæringen økt fra 1,6 til 5,2 milliarder kroner. Det er spesielt etter 2013 økningen har kommet. Oppdrettsnæringen har på sin side omsatt for mellom 13,5 og 15,5 milliarder årlig i Troms og Finnmark de siste fem årene.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Les på engelsk

Nofima legger sammen med analysefirmaet Menon Economics fram rapporten «Ringvirkninger av havbruk, fiskeri og fisketurisme i Troms og Finnmark». Rapporten ble lagt fram på et seminar i Bugøynes onsdag.

Flere fiskere og fartøy

En del kommuner i Finnmark har det siste årene hatt en positiv utvikling både i antall fiskere og antall fartøy.  Antall fiskere har over tid, som ellers i landet, sunket betraktelig. På det laveste var det i 2010 registrert bare 1008 fiskere i Finnmark, mens antallet nå er oppe i rundt 1200. Utviklingen med økning av fiskere er spesiell for Finnmark, og noen kommuner som Nordkapp, Gamvik, Lebesby og Vardø utmerker seg. Vardø skiller seg ut med å faktisk ha flere fiskere i 2019 enn i 1983.

Flåten i Finnmark har blitt redusert fra rundt 3200 fartøy tidlig på 80-tallet til cirka 1130, men de siste årene har Finnmark også for antall fartøy hatt en annen utvikling enn landet ellers. I Finnmark har antall fartøy økt med 22 prosent. 

Økningen i antall fartøy er imidlertid ikke spredt jevnt i Finnmark. Størst prosentvis vekst finner vi i Porsanger, med mer enn en tredobling av antall fartøy fra 18 til 56. Vardø har mer enn en dobling siden 2010, mens Gamvik og Lebesby har cirka 70 prosent økning. Veksten kommer dels på bekostning av kommuner i Vest-Finnmark.

Flere sysselsatte i fiskeindustrien

Sysselsettingen i fiskeindustrien har utviklet seg positivt de siste årene. I fjor sysselsatte fiskeindustrien 1216 personer i Finnmark, og det er det høyeste tallet siden årtusenskiftet. Det er 50 prosent høyere enn den dårligste perioden som var fra 2006 til 2011.

Rapporten tar også for seg havbruk, som har fått stor betydning for mange kommuner. I Finnmark peker Alta seg ut, med en verdiskaping på 1,3 milliarder kroner, der hele 1,1 milliarder kommer fra havbruk.

Senja størst i Troms

I Troms er verdiskapingen størst i Senja kommune med over to milliarder kroner, og også her står havbruk for den største delen med 1,1 milliarder kroner. Tromsø, Skjervøy og Karlsøy er de andre store fiskeri- og havbrukskommunene i Troms.

Rapporten ser også på eierskap i havbruksnæringen. Kort fortalt kan man si at to tredjedeler av eierskapet er norsk, mens den siste tredjedelen er internasjonalt eierskap. For de 35 selskapene som opererer i Troms og Finnmark er det 16 prosent av aksjonærene som bor i Troms og Finnmark.

Kontaktpersoner