En ny rapport fra Nofima viser at fisketurisme gir grunnlag for 410 årsverk og en verdiskaping på 250 millioner kroner i Troms og Finnmark.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Les på engelsk

Rapporten er basert på opplysninger og regnskapstall fra 2019, og viser at det totalt er 164 bedriftene i de to fylkene som driver med fisketurisme. 

Nofima legger sammen med analysefirmaet Menon Economics fram rapporten «Ringvirkninger av havbruk, fiskeri og fisketurisme i Troms og Finnmark».

Rapporten viser at Senja, Tromsø, Harstad, Karlsøy og Lyngen er de største kommunene for fisketurisme. I Finnmark er det Hasvik og Båtsfjord som topper. Av de 164 bedrifter som er registrert som fisketuristbedrifter, er det 104 aksjeselskap. De 60 andre er enkeltpersonsforetak.

Av de 410 årsverkene kommer 280 fra ansatte i fisketurismebedriftene mens turistenes forbruk leder til ytterligere 80 årsverk i salg av mat, klær souvenirer osv. De resterende 50 årsverkene er indirekte effekter fra leverandører og underleverandører til turistfiskebedriftene. 

Totalt 290.000 gjestedøgn

I gjennomsnitt overnatter fisketuristene i syv netter. I Troms er det 190.000 gjestedøgn mens det i Finnmark er 100.000 gjestedøgn. Rapporten viser at en fisketurist bruker 320 kroner daglig på andre aktiviteter som restaurant, butikker og opplevelser. Dette er mindre enn andre turister, men det forklares med at hovedaktiviteten er fiske og dermed blir det mindre tid til andre ting. Dessuten skjer overnatting og bespisning ofte på fisketuristanleggene.

Fisketurisme handler om å tilby reiseopplevelser. Mengden fisk er ifølge rapporten ikke nødvendigvis det avgjørende for opplevelsen, og derfor er et helhetlig tjenestetilbud viktig for det totale forbruket. Dette gjør at verdiskaping og sysselsetting for hvert kilo fisk er høyt. Fisketurisme skaper 200 årsverk for hvert 1000 tonn fisk som fangstes. Til sammenligning skapes det seks årsverk for hvert 1000 tonn fisk fanget av yrkesfiskere.

Tysktalende dominerer i Troms

Rapporten tar også for seg hvor turistfiskerne kommer fra. I Troms er det tysktalende turister som dominerer, mens de tysktalende utgjør bare 24 prosent i Finnmark. Fisketuristene som kommer til Finnmark kommer fra flere nasjoner. Her er det høyere andel av nordmenn, nordisktalende og østeuropeere enn det er i Troms, der 60 prosent er tysktalende. Totalt er det 39.000 fisketurister som er innom fylkene i løpet året – fordelt på 25.000 i Troms og 14.000 i Finnmark. 

Det kan argumenteres med at det også bør regnes inn ressursuttak fra ulovlig turistfiske. I spørreundersøkelsen ba forskerne turistfiskebedriftene gi et anslag på hvor stor andel av ressursuttaket som stammer fra ulovlig aktivitet. Det gjennomsnittlige anslaget var 12 prosent. 

Rapporten er finansiert av Regionalt forskningsfond Arktisk. Rapporten bygger på regnskapsdata fra to tredjedeler av fisketurismebedriftene i fylkene. Her er beregningene for verdiskaping og sysselsetting nøyaktige. Den siste tredelen består av enkeltpersonsforetak og her er estimatene heftet med noe usikkerhet. 

Kontaktpersoner