Hvordan skal marine næringer leve godt sammen langs kysten? Nofima sparker nå i gang en ny tverrfaglig forskningssatsing på sameksistens mellom ulike kystnæringer. Målet er å skaffe mer kunnskap og bedre verktøy for å sikre en stødig norsk næringsutvikling.

Sist oppdatert

Publisert

Lidunn Mosaker Boge  

Les på engelsk

Konfliktnivået mellom interessene til ulike kystnæringer er til tider høyt. Nofima ønsker å bidra til å redusere konflikter og skape dialog mellom ulike brukere av kysten vår. Derfor har instituttet nå satt i gang en tverrfaglig forskningssatsing for å øke kunnskapen om hvordan interessene i kystsonen best kan ivaretas.

Utvikle næringene

– For å utvikle norsk næringsliv trenger vi mer kunnskap om hvordan ulike kystnæringer lever side om side. Vi vil utvikle modeller og metoder for å kunne dokumentere og forstå bedre hvordan dette kan organiseres på en god måte. Både næring og forvaltning trenger et bedre kunnskapsgrunnlag når de skal fatte viktige beslutninger for kysten vår, sier prosjektleder Kine Mari Karlsen.

Hun leder den treårige satsingen som forener naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig ekspertise i Nofima. Tverrfaglig forskning lar forskerne undersøke de komplekse forholdene rundt sameksistens-problematikken med et helhetlig blikk.

Bedre metoder

Forskerne skal blant annet utvikle nye biologiske metoder for å dokumentere effekter av interaksjon mellom villfisk og oppdrettsfisk, og forsøke å skape en felles forståelse mellom fiskere og oppdrettere når det gjelder fordeler og ulemper av at villfisk samles ved oppdrettsanlegg for å spise. Det er ønskelig å skape enighet om hvilken kvalitet slik villfisk har, og hvordan kvaliteten skal bedømmes og sammenliknes med annen villfisk.

Nofimas ringvirkningsanalyser, som til nå er brukt på nasjonalt-, regionalt- og bedriftsnivå på sjømatnæringen, skal videreutvikles og utvides. Forskerne skal også lage metoder og modeller for sameksistens av marine næringer i kystsonen.

Tverrfaglig kunnskapsgrunnlag

Både offentlig forvaltning og private næringsaktører i fiskeri- og havbruksnæringen etterspør kompetanse om hvordan kystnæringene kan fungere godt sammen. I forskningen som hittil er gjort på området, har det ikke tidligere vært større satsinger som inkluderer alle sider ved bærekraftige næringer – både miljømessig, økonomisk, sosial og institusjonell bærekraft. Nå vil forskerne koble sammen kunnskapen fra økonomi, biologi og forvaltning.

– Det er et stort behov for mer kunnskap om nettopp sameksistens av marine næringer i kystsonen. Vi har over flere år jobbet med disse problemstillingene, og kjenner godt til kunnskapshullene. Det er svært viktig at beslutninger om hvordan kysten vår skal brukes kan tas på bakgrunn av faktakunnskap, og ikke myter, sier Karlsen.

Nofima finansierer selv forskningsprosjektet «Sameksistens» som startet i januar 2019 og går over tre år. Nofima driver forskning og utvikling for økt bærekraftig utvikling og verdiskaping i matnæringene.

Kontaktperson