Norske fiskerier gir betydelig verdiskaping. Analyser tilsier at det i 2019 ble generert netto verdiskaping for 22,7 milliarder kroner fra fiskerinæringen. Av disse ble 16,6 milliarder skapt direkte i fiskeriene, mens 6,1 milliarder stammer fra ringvirkninger i leverandørindustrien.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Les på engelsk

Dette kommer fram i en rapport som Nofima lanserer i dag sammen med Menon Economics.

Rapporten viser at verdiskapingen per sysselsatt er veldig høy i fiskeriene. Hver sysselsatt i næringen bidrar til en verdiskaping på 1,7 millioner kroner, noe som er 63 % høyere enn gjennomsnittet av næringslivet i Fastlands-Norge.

Viktig for mange kommuner

Fiskerienes betydning for bosetting og næringsutvikling er viktig for mange kommuner. Fiskeribedriftene er i stor grad konsentrert i Nord-Norge og på Vestlandet, slik at de samlede ringvirkningene er størst i disse regionene.

Samlet sysselsetting er størst i Møre og Romsdal om lag 3500 sysselsatte. Vestland følger deretter med om lag 2700 sysselsatte foran Troms og Finnmark med om lag 2600 sysselsatte og Nordland med om lag 2100 sysselsatte. I rapporten finnes tall for hver enkelt kommune og hvert enkelt fylke.

I rapporten kommer det også fram at 830 millioner kroner er bedriftsskatt betalt av flåten, mens 570 millioner kroner kommer fra leverandørbedrifter.

Den personlige skatten på alminnelig inntekt utgjør 1,6 milliarder mens de resterende 2,1 milliarder kommer fra andre poster som trygdeavgift, trinnskatt, og arbeidsgiveravgift.

Dette er første gang Nofima og Menon gjør en så grundig dybdeanalyse av fiskerinæringen.

Forskerne og konsulentene har tatt for seg fylke for fylke og kommune for kommune.

Overrasket

– Det overrasket oss at de indirekte virkningene av sysselsettingen i fiskerinæringen er så store i Oslo og Viken fylke og relativt små i de nordnorske fylkene, sier Nofima-forskerne Roy Robertsen og Audun Iversen.

Sammen med analyseselskapet Menon Economics står de bak rapporten.

De mener noe av forklaringen til dette ligger i at tjenester som forsikring, advokat og drivstoffleveranser kommer fra selskapet som er lokalisert i eller rundt hovedstaten, og at mye av verkstedtjenester og kjøp av fiskeredskaper er konsentrert om få kommuner.

– Vi har estimert størrelsen av bedriftsskatten og skatt på alminnelig personinntekt som understøttes av aktiviteten i sjømatnæringen. De samlede skatteeffektene i 2019 er på 5,1 milliarder. Av dette gikk 4,0 milliarder til staten, sier Robertsen og Iversen.

Ringvirkningsrapporten, som er gjort på oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), viser at antallet fiskere har holdt seg stabilt de siste fire-fem årene etter en kraftig nedgang fra 1995 til 2015.

Det er nesten 9100 personer som har fiske som hovedyrke, av disse er det 311 kvinner. I tillegg kommer 1400 personer som har fiske som biyrke.

Tar man med leverandørindustrien er det 15500 personer som er sysselsatt i flåten og dens leverandører. Ringvirkningene i hele verdikjeden, inklusive industri og eksport, er beskrevet i en tidligere rapport i samme prosjekt.

Verdiskaping

  • Brukes om den verdiøkning et uferdig produkt eller en tjeneste får i hvert ledd av produksjonsprosessen eller verdikjeden, hvor verdiskapingen er den tilleggsverdi hvert ledd eller hver bedrift gir produktet eller tjenesten.
  • Verdiskapingen måles oftest som lønn til arbeidstakerne, overskudd til eierne og skatt til myndighetene.

Publikasjon

Kontaktpersoner