Jeg jobber som forsker på avdeling for Markedsforskning og har en PhD med fokus på internasjonal handel og bedriftsrelasjoner på tvers av kulturer.
Arbeider mye med markedsorientering av norsk sjømat ute i den store verden. Hvordan oppfattes den norske sjømaten i ulike markeder? Jeg brenner særlig for mer bærekraftig utnyttelse av sjømaten, som for eksempel etterbruk av rensefisk (leppefisk og rognkjeks) til humant konsum. Har også mye erfaring med forskning på spennende arter som kongekrabbe og snøkrabbe.

+47 926 40 722

+47 77 62 91 18

E-post

Tromsø

Markedsforskning

Cristin Se publikasjoner i Cristin