Vitenskapelig artikkel

Cost-benefit analysis of aquaculture expansion in Arctic Norway

Aanesen, Margrethe; Mikkelsen, Eirik

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Economics & Management, vol. 24, p. 20–42–23, 2020

Utgiver: Taylor & Francis

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1365-7305
Elektronisk: 1551-8663

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI