Jeg er postdoktor i prosjektet NanoFunPack, som har som mål å øke andelen plast som resirkuleres og å redusere matsvinnet. Jeg har stor interesse for nanoteknologi og jobber med utvikling av nanomaterialer for aktive og intelligente emballeringsløsninger.

Som bakgrunn har jeg en mastergrad i kjemi og en doktorgrad i biovitenskaper fra Åbo Akademi, Finland. Under doktorgradsarbeidet var hovedfokuset mitt på design og syntese av nanomaterialer for ulike biomedisinske applikasjoner, som målrettet terapi og diagnostikk.

+47 911 83 441

+47 64 97 02 24

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin