Gå til hovedinnhold

Jeg er postdoktor i prosjektet NanoFunPack, som har som mål å øke andelen plast som resirkuleres og å redusere matsvinnet. Jeg har stor interesse for nanoteknologi og jobber med utvikling av nanomaterialer for aktive og intelligente emballeringsløsninger.

Som bakgrunn har jeg en mastergrad i kjemi og en doktorgrad i biovitenskaper fra Åbo Akademi, Finland. Under doktorgradsarbeidet var hovedfokuset mitt på design og syntese av nanomaterialer for ulike biomedisinske applikasjoner, som målrettet terapi og diagnostikk.