Sist oppdatert

Start

01. jul 2018

Slutt

31. des 2019

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektet eies av BEWI Tommen Gram og Norner er faglig ansvarlig. I tillegg deltar Nofima som forskningspartner. Følgende bedrifter deltar med ressurser: BEWI Tommen Gram, Orkla, Hoff, Elopak og SCG Chemicals.

Prosjektleder(e):

Forbrukere er spesielt opptatt av at emballasjen skal være trygg og bidra til bærekraftig matproduksjon. Dette fører til et økende press på å levere nye og forbedrede produkter. Både nye og etablerte produkter har behov for kontinuerlig utvikling av ny og produktspesifikk emballasje.

Det er økt bekymring og fokus i EU, blant matprodusentene og akademia, rundt kjemiske forurensninger og reaksjonsprodukter ved emballasjeproduksjon, de såkalte non-intentionally added substances (NIAS).

Mål

Målet med dette prosjektet er å analysere migrasjon fra laminater, emballasje med trykkfarger, emballasje for oppvarming og NIAS fra plastemballasje og maskinkomponenter til matproduksjon. Alle disse problemstillingene har høy relevans og kompleksitet med tanke på emballasjeutvikling, kvalitetssikring og dokumentasjon samt et stort behov for nye og bedre analyseprotokoller.

Dette gjør vi

 • Kartlegge kjemikaliebruk, regelverk og dokumentasjon for matkontaktmaterialer med fokus på NIAS, laminater og trykkfarger
 • Utvikle nye analyseprotokoller og strategier for å identifisere ukjente kjemikalier over 10ppb samt utvikle nye analyseprotokoller for ikke-flyktige forbindelser med molekylvekt ca 600-1000 g/mol
 • Utvikle og etablere nye analyseprotokoller for analyse av migrasjon av organiske kjemikalier med potensiell helserisiko
 • Bestemme innhold av potensielle migranter ved analyse av matkontaktmaterialer, sammenligne resultater med produsenters dokumentasjon og regelverk, identifisere mangler samt dokumentere mattrygghet ved oppvarming av mat i emballasjen

Nofimas rolle i prosjektet

Nofima vil delta i alle forsknings- og utviklingsaktiviteter i tett samarbeid med Norner og industripartnere, og vi vil rette oppmerksomheten mot og ha hovedansvaret for:

 • Kartlegging av kjemikaliebruk, regelverk og forvaltning
 • Utvikling av nye analyseprotokoller og strategier for
  • NIAS
  • Laminater og trykkfarger
  • Kjemikalier med molekylvekt ca 600-1000 g/mol
  • Kjemikalier fra maskinkomponenter

Prosjektresultatene vil bidra til utvikling av forbedrede kvalitetssystemer for emballasje og maskinkomponenter med hensyn på migrasjonsrisiko.