– Standarden vil få betydning særlig innen forskning og lovgivning.

Sist oppdatert

Publisert

 

Les på engelsk

Matkriminalitet er et tema som favner bredt. Det kan omfatte alt fra å påstå at en matvare er noe annet enn den faktisk er, til å utelate informasjon om brukte ingredienser. Men hvordan definerer man egentlig «matjuks»? Og hva med underbegrepene «feilmerking» og «forfalskning»?

– Det er ikke alltid like lett, og feil ordbruk kan gi store konsekvenser, forteller Petter Olsen.

Han er seniorforsker ved matforskningsinstituttet Nofima, og har ledet et initiativ der målsettingen er å gjøre kommunikasjonen om matjuks mer presis.

Sammen med forskere og eksperter på matkriminalitet fra flere europeiske land har han laget en europeisk standard som definerer en hel del av de engelske ordene og begrepene som brukes i forbindelse med matjuks. Uttrykkene er plassert i et hierarkisk system som gjør det enklere å forstå hvordan de forholder seg til hverandre.

– Vi har laget er en felles europeisk standard der alle definisjonene henger sammen og er gjensidig konsistente, sier han.

Stort behov

Petter Olsen koordinerte standardiseringsarbeidet, som inngikk i de EU-finansierte prosjektene «Authent-Net» og «FoodIntegrity». Standarden ble publisert i slutten av januar 2019 av Standard Norge og av flere andre standardiseringsorganisasjoner, og har fått navnet «CWA 17369: Autentisitet og svindel i næringsmiddel- og fôrvarekjeden – Begreper, termer og definisjoner».

Han mener at det var et stort behov for en standard som både definerer, kategoriserer og klart skiller de forskjellige begrepene.

– I dag brukes ord og uttrykk som har med matjuks å gjøre ofte om hverandre, selv om de betyr vidt forskjellige ting. Dette kan føre til misforståelser, særlig på tvers av landegrenser, sier han.

Forskning og lovgivning

Matjuks er et verdensomspennende problem, og mange land har de siste årene satt inn mye ressurser på å bekjempe dette.

– Det er klart at denne standarden kan få betydning, særlig innen forskning og lovgivning, sier Olsen, og legger til:

– Skal en for eksempel definere lovverk og reguleringer som refererer til manipulering («tampering» på engelsk) eller forfalskning («adulteration») av matvarer så er det viktig at alle er helt innforstått med hva forskjellen på disse to begrepene er, og det samme gjelder om en skal utarbeide statistikk, lage rapporter, eller skrive vitenskapelige publikasjoner.

European Standards

Faktaboks: Hva er standardisering?

  • En standard er en felles «oppskrift» på hvordan noe skal lages eller gjennomføres, og standardisering er prosessen fra behov/idé til ferdig utviklet standard.
  • Å utvikle en standard er ikke noe som styres av staten, som mange tror. I Norge er standardisering noe som gjøres av både private og offentlige aktører i samspill, og på mange områder er det en nær sammenheng mellom det offentlige regelverket og standarder.
  • En standard er et forslag til valg av løsning som bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre varer, produksjonsprosesser og tjenester.
  • Standarder er ofte frivillig å bruke, og kan gi mer detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, nasjonale lover og forskrifter.

Kilde: Standard Norge

Kontaktperson