Oppvokst i Vesterålen, utdannet agronom og geolog, med faglig interesse spesielt innenfor for geografiske informasjonssystemer (GIS). På fritiden driver jeg med blant annet friluftsliv, fiske, aikido og diverse spill.

+47 901 85 561

+47 77 62 90 33

E-post

Tromsø

Sjømatindustri