Jeg er forsker i avdeling Produksjonsbiologi i Tromsø. Jeg har en PhD fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. I doktorgradsprosjektet mitt (2013-2018) forsket jeg på de sentrale mekanismer som regulerer appetitt i røye. Fra 2018 til 2021 jobbet jeg som postdoc ved UiT med fokus på smoltifisering i atlantisk laks. Jeg er særlig interessert i appetittregulering, vekstfysiologi og sesongrytmer hos laksefisk og har ekspertise på å gjennomføre eksperimenter fra fisk i kar til transkriptomanalyser i vev. Oppdrettsteknologien utvikler seg bestandig og en hoveddriver for forskningen min er å danne kunnskap om fiskens fysiologiske behov med målet til å avstemme teknologi og biologi.

+47 469 61 535

+47 77 62 90 16

E-post

Tromsø

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin