Det nye EU-prosjektet GUARDIANS har som mål å styrke små og mellomstore gårder konkurranseevne ved hjelp av relevante digitale teknologier. Teknologiene skal også bidra til å fremme bærekraftig matproduksjon og bevare biologisk mangfold.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

Nofimas rolle i prosjektet er å undersøke hvordan de teknologiske løsningene fungerer i praksis. Denne jobben vil gjøres av Nofimas innovasjonsforskerne. De skal dokumentere hvor nyttige de digitale løsningene er for små- og mellomstore gårder.

– Vi kommer til å samle inn data ved å spørre matprodusentene om deres erfaringer og meninger, og kombinere dette med intervjuer med personer i ulike ledd i matsystemet for å avdekke om det er noen uventede effekter av de digitale løsningene som blir brukt, sier innovasjonsforsker Sveinung Grimsby i Nofima. Han leder Nofimas del i prosjektet.

Droner, sensorer og kontrollsystem

Prosjektet vil teste ut ni digitale teknologier på gårder i Italia, Spania, Sverige og Tsjekkia.

SATIVUM er et verktøy for som kan hjelpe bønder med å administrere avlingene sine mer effektivt. Bøndene kan få innsikt i avlingenes vekst og helse, samt mulighet til å optimalisere bruken av næringsstoffer for å unngå avfall og jordforurensning. SATIVUM er utviklet av ITACyL. CARBON er et verktøy utviklet for å gi bønder bedre innsikt i miljøpåvirkningen fra virksomheten.

CZU (Czech University of Life Sciences Prague) utvikler GrassGuard-droner for mer effektiv gressproduksjon i kupert terreng. Det svenske startup-selskapet FLOX utvikler droner for både å overvåke og beskytte åkrer mot skader av ville dyr, mens IVL (Svenska miljøinstituttet) utvikler analysemetoder som gir bøndene informasjon om jordens helse og kvalitet. LINKS leverer en plattform for klima- og værovervåking.

ART21 har utviklet et system som ved hjelp av sensorer i bikuber gjør det mulig å overvåke bienes tilfredshet og optimalisere honningproduksjonen. Til slutt har vi prosjektkoordinatoren CTIC som utvikler både en plattform for overvåking av drivhusgasser og et datasystem for miljøsertifisering.

Involvering er nødvendig

Å involvere bønder, teknologiselskap, forskere og andre aktuelle aktører i matverdikjeden i utviklingen av løsningene er en sentral del av prosjektet. Dette bidrar til å sikre at bøndene opplever de digitale løsningene som nyttige og brukervennlige, og dermed tar dem i bruk.

I tillegg til gårdene som deltar som partnere i prosjektet, vil de digitale løsningene testes ut på ytterligere 95 gårder.

– Vårt mål er å gi små og mellomstore matprodusenter nye tilpassede verktøy for å lykkes i en stadig mer konkurranseutsatt bransje. Disse moderne løsningene har ikke vært tilgjengelige eller tilpasset disse bøndene før nå, avslutter Sveinung Grimsby.

Fakta om prosjektet

GUARDIANS er et fireårig prosjekt med 22 partnere fra ni europeiske land. Prosjektet er finansiert med 5 millioner Euro gjennom Horisont Europa, og ledes av CTIC Technology (Spania).

På illustrasjonen ser du alle partnere og relevante interessenter, og hvilken rolle de har i prosjektet.
På illustrasjonen ser du alle partnere og relevante interessenter, og hvilken rolle de har i prosjektet. Illustrasjon: Guardians

Samarbeidspartnere

Kontaktperson