I prosjektet Micro MBT utviklet vi prosesser for å utnytte restråstoff bedre, og undersøkte hvordan de nye prosessene påvirker bakteriestammer og ulike egenskaper i råstoffet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2016

Slutt

01. mai 2019

Finansiert av

EU - ERA-Net

Samarbeid

University of Tromsø, University of Uppsala, Sweden, Instituto de Tecnologia Quimica e Biologica, Portugal

Prosjektleder(e):

I Micro MBT-prosjektet forsker vi på produksjon av høyverdiprodukter fra et sammensatt bakteriell populasjon immobilisert på en spesiell plattform ved bruk av lavverdi-restråstoff fra marine sektorer.

I Nofima jobber vi med å utvikle prosessmetoder fra en rekke ulike restråstoff fra fiskeri og havbruk. Vi ser på hvordan de ulike råstoffene og de ulike prosessene påvirker sammensatte bakteriekulturer til å vokse samt å uttrykke ulike molekyler, proteiner og enzymer, biopolymerer og andre stoffer.

Vi samarbeider med Universitetet i Tromsø, som koordinerer prosjektet, samt Universitetet i Uppsala og Insitituto de Tecnologica Quimica e Biologica (ITQB), i Lisboa, Portugal.

De bakterielle populasjonene er basert på arktiske marine arter som er unike i denne sammenhengen, og vi ser på bruk av lokalt tilgjengelig råstoff.

I løpet av prosjektet har vi identifisert oppgradering av råstoff som kan gjøre at man får høyere vekst av bakterier. I tillegg har vi sett på uttrykk av enzymer som kan bryte ned annet restråstoff igjen. Vi undersøker i tillegg metabolitter og prosessoptimalisering i forhold til vekst og uttrykk av verdifulle komponenter.

Forskningsområder

Bioprosessering

Forskningsanlegg

Biotep