Foto: Lars-Åke Andersen

Micro MBT

 Marin bioteknologi  

Micro MBT handler om å gjøre lav verdi restråstoff om til produkter som har høyere verdi.

Tidspunkt:1. januar 2016 – 1. mai 2019
Finansiering: ERA Net
Finansiør:EU
Samarbeid:University of Tromsø, University of Uppsala, Sweden, Instituto de Tecnologia Quimica e Biologica, Portugal
Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.dragoy@nofima.no

I Micro MBT forsker vi på produksjon av høyverdiprodukter fra et sammensatt bakteriell populasjon immobilisert på en spesiell plattform ved bruk av lavverdi-restråstoff fra marine sektorer.

I Nofima jobber vi med å utvikle prosessmetoder fra en rekke ulike restråstoff fra fiskeri og havbruk. Vi ser på hvordan de ulike råstoffene og de ulike prosessene påvirker sammensatte bakteriekulturer til å vokse samt å uttrykke ulike molekyler, proteiner og enzymer, biopolymerer og andre stoffer.

Vi samarbeider med Universitetet i Tromsø, som koordinerer prosjektet, samt universitetet i Uppsala og Insitituto de Tecnologica Quimica e Biologica (ITQB), i Lisboa, Portugal. De bakterielle populasjonene er basert på arktiske marine arter som er unike i denne sammenhengen, og vi ser på bruk av lokalt tilgjengelig råstoff.

I løpet av prosjektet har vi identifisert oppgradering av råstoff som kan gjøre at man får høyere vekst av bakterier. I tillegg har vi sett på uttrykk av enzymer som kan bryte ned annet restråstoff igjen. I tillegg undersøker vi metabolitter og prosessoptimalisering i forhold til vekst og uttrykk av verdifulle komponenter.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.