Jeg jobber som overingeniør på råvare og prosess, og startet i Nofima i april 2019. Jeg skal i hovedsak jobbe med dyrking av muskel celler og analysere deres egenskaper ved hjelp av ulike molekylærbiologiske analyser. J

eg er utdannet bioteknolog ved NMBU (2001), og har en doktorgrad fra UiO/OUS innen utviklingsbiologi der jeg studerte ulike aspekter ved den kanonikale WNT signalveien og dens betydning for hjerneutviklingen hos mus (2010).

Videre har jeg jobbet som postdoktor ved OUS, Rikshospitalet der jeg studerte effekten av å behandle tarmkreftceller med en kombinasjon av hemmere mot tre interagerende signalveier som alle er sentrale for å opprettholde cellevekst, både på in vitro cellesystemer og i musemodeller in vivo.

Jeg har lang erfaring med dyrking av ulike primære og etablerte cellelinjer, samt et bredt spekter av molekylærbiologiske teknikker.

+47 938 83 484

+47 64 97 03 24

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin