Fagartikkel

Høyere temperatur i tidlige livsstadier kan forbedre torskens vekst og kvalitet

Puvanendran, Velmurugu; Toften, Hilde; Tveiten, Helge; Lein, Ingrid; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Hanne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 40, p. 8–9, 2015

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none