Publisert 2001

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-475-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Toften, Hilde

Serier : Nofima rapportserie 11/2001

År : 2001

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var den store interessen for oppdrett av Drøbak-kråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis) i Norge. Potensialet for lønnsom virksomhet basert på oppdrett av kråkeboller er betydelig, men i startfasen står en ovenfor en rekke utfordringer og problemstillinger som krever samordnet innsats innen flere områder. Fiskeriforskning har gjennom dette prosjektet ønsket å etablere og drive et nettverk for kråkebolleaktører for derved å fremme utvikling av en bærekraftig kråkebollenæring. Kråkebollenettverket har vært en viktig felles arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom næringsaktører, forvaltning, finansierings- og forskningsmiljøer. Arbeidet med Kråkebollnettverket har ført til økt kunnskap om oppdrett av kråkeboller, fremmet driftsetablering i distriktene, bidratt til utvikling av adekvate forvaltningsregime, økt kontakten mellom næringsutøverne og forskningsmiljøene og identifisert problemområder og initiert utviklingsprosjekter.

Kontaktpersoner: