Rapport

Fiskevelferdsmessig vurdering av produksjon av 0-års smolt

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Mattilsynet, Vitenskapskomiteen. Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) (FG8)

Utgave: 05/807

Antall sider: 86

Open Access: none