Vitenskapelig artikkel

Osmoregulation in Atlantic salmon Salmo salar smolts transferred to seawater at different temperatures

Handeland, Sigurd O; Imsland, Albert; Nilsen, Tom Ole; Ebbesson, Lars O.E.; Hosfeld, Camilla Diesen; Pinto Pedrosa, Cindy; Toften, Hilde; Stefansson, Sigurd Olav

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Fish Biology, vol. 85, p. 1163–1176, 2014

Utgiver: Academic Press

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-1112
Elektronisk: 1095-8649

Open Access: none

Lenker:
DOI