Fagartikkel

Påvirker vannkvalitet og produksjonsintensitet risiko for utvikling av vintersår hos postsmolt - Resultater fra en storskala feltstudie

Handeland, Sigurd O; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Rosten, Trond; Damsgård, Børge; Mikkelsen, Helene; Toften, Hilde; Evensen, Tor Hatten; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Stefansson, Sigurd Olav

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: ?, 2008

Utgave: 1

Open Access: none