En helt ny produktkategori er på vei til våre ganer. Kjøttprodukter med opptil 50 prosent grønnsaker gir fleksitarianerne, altså de som spiser et mer plantebasert kosthold, flere enkle menyvalg.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Det første produktet i serien +Grønt er kjøttboller med 33 prosent grønnsaker. De lanseres i første omgang på hoteller, restauranter og kantiner, men går det som deltakerne i forskningsprosjektet «GrøntiKjøtt» ønsker, dukker +Grønt snart opp i dagligvarehandelen også.

– Målet med prosjektet er å utvikle en ny produktkategori; bærekraftige og sunne hverdagsprodukter bestående av kvernet kjøtt med en høy andel grønnsaker, forteller Nofimaforsker Grethe Iren Borge. Hun er prosjektleder for forskningsdelen av prosjektet.

Sunt og miljøvennlig

Blomkål er en viktig ingrediens i kjøttbollene +Grønt. Her brukes minibukettene som blir til overs når blomkål kuttes i buketter og fryses, dermed går mindre mat til spille. Og det er snakk om store mengder, bare for blomkålen blir det 30 tonn mindre matsvinn per år.

Det samme kommer til å gjelde for andre grønnsaker som tas i bruk. De er fullgode råvarer, men størrelsen eller utseende gjør at de er ukurante å selge som de er. I stedet for å bli brukt til dyrefôr, som gjerne er tilfellet i dag, vil grønnsakene bli brukt i +Grønt-produktene.

– Både hvilke grønnsaker som er med, altså det å velge egnede råvarekombinasjoner og å foredle råvarene på den mest gunstige måten er viktig, sier Borge.

I juni ble +Grønt kjøttbollene lansert på Choice Hotel Cristiania med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale som smakstester. Han var strålende fornøyd med både smaken og muligheten til verdiskaping.
I juni ble +Grønt kjøttbollene lansert på Choice Hotel Cristiania med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale som smakstester. Han var strålende fornøyd med både smaken og muligheten til verdiskaping. Foto: Marit Haugdahl/Dagligevarehandelen

Merverdi for norsk kjøtt og norske grønnsaker

Det er matprodusenten Jæder som lanserer +Grønt-serien. De beregner å øke omsetningen med inntil 100 millioner kroner per år mot eksisterende kunder, og ser i tillegg et potensiale innen institusjonsmat og skolemat.

– Ingen norske kjøttbedrifter produserer denne typen produkter i dag, og vi ønsker å være en foregangsbedrift som skaper merverdi for både norsk kjøtt og norske grønnsaker gjennom videreforedling på en ny og innovative måte, sier markedssjef Guro Espeland som leder prosjektet.

Dette skal de oppnå gjennom tett samarbeid med bedrifter i flere ledd i verdikjeden.

Om forskningsprosjektet

Prosjektet startet opp 1. januar 2015 og pågår i tre år.  Jæder Ådne Espeland AS er prosjekteier og med seg i prosjektgruppen har de Fjordkjøkken, Fjordland, Norrek, Arne B. Corneliussen, Nordic Choice Hotels, Nofima, Animalia og Gdansk University of Technology. Altså et godt utvalg leverandører, kunder og forskere.

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt (IPN) som finansieres av prosjekteier og Norges Forskningsråd.

Hovedmålene til prosjektet er koblet til både helse og miljø.

Helsemessige fortrinn: Redusere forbruk av rødt kjøtt, samt øke inntak av grønnsaker. Forske på om samspillet mellom kjøtt og grønnsaker bidrar til hittil ukjente helsefordeler.

Miljømessige fortrinn: Mulighet for bedre råstoffutnyttelse. I dag blir mye av grønnsakene sortert bort på grunn av størrelse, form og farge. I prosjektet kan vi fokusere på å utnytte ukurant råvare.

Utveksling av kompetanse og verdier mellom bedriftene kommer som et positivt tillegg.

Kontaktpersoner