Lang tids forskning og industrisamarbeid har gitt fiskeindustrien helt nye muligheter. Gjennomlysing av usløyd fisk kan sørge for mer forutsigbarhet i produksjonen, bedre utnyttelse av råstoffet, og bedre kvalitet på fisken.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

– For første gang har vi muligheten til å gi et objektivt mål på hva som er god kvalitet allerede når hvitfisken leveres på mottaksanlegget, sier seniorforsker Karsten Heia i Nofima.

Med gjennomlysingsteknologien, kalt spektroskopi, kan fisken også automatisk sorteres etter art.

– Det er ekstrem teknologi og fysikk som er framstilt og utprøvd her for å utvikle den norske fiskerinæringen. Måleteknikk på nivå med det som brukes i medisinsk scanning av menneskekroppen blir her brukt i høy hastighet i industrien, sier forskningssjef Heidi Nilsen på avdeling for Sjømatindustri i Nofima.

Slik fungerer målingene

Kvaliteten måles med sensorteknologi basert på lys, som på fagspråket kalles «hyperspektral spektroskopi». Utgangspunktet for kvalitetsberegningen er at en utblødd fisk av god kvalitet har hvitt og delikat fiskekjøtt. En fisk som er blitt skadet eller klemt under fangst, eller som ikke er utblødd etter fangsten, vil ha bloduttredelser og blodansamlinger i muskelen. På produksjonslinja gjennomlyses fisken, og blodinnholdet i fiskemuskelen måles gjennom det lyset som reflekteres tilbake til sensoren.

Utfordringene underveis har vært både å kalibrere kamera og målinger for å gi sikkert resultat, men også å få analysert bildene raskt nok, mens fisken farer forbi på transportbåndet. Nå er hindringene overkommet, og maskinen ble klar for salg høsten 2020. (Lenke til pressmelding) Maskinen måler og analyserer fisk på transportbånd med en hastighet på to meter per sekund, og fisken kan dermed sorteres på direkten i ulike kvalitetsklasser basert på blodinnhold.

– Maskinen er grundig utprøvd, og teknikken fungerer. Dataene analyseres fortløpende så snart de genereres, og maskinen er integrert med «graderen» – sorteringsmaskinen – på produksjonslinja. Det var en stor dag for oss da maskinen kunne settes i produksjon, slår Karsten Heia i Nofima fast.

Seniorforsker Karsten Heia (til høyre) har i 16 år jobbet med utviklinga av kvalitetsmålingsverktøyet som kom i salg i 2020. Forsker Stein-Kato Lindberg har jobbet med utprøving av systemet.
Seniorforsker Karsten Heia (til høyre) har i 16 år jobbet med utviklinga av kvalitetsmålingsverktøyet som kom i salg i 2020. Forsker Stein-Kato Lindberg har jobbet med utprøving av systemet. Foto: Anne-May Johansen, Nofima

Samarbeid over lang tid

Hvitfiskindustrien i Norge har lenge etterspurt en automatisert kvalitetssortering av rund fisk, basert på blodinnhold. Nofima har altså helt siden tidlig på 2000-tallet forsket på teknologien som skulle kunne gjøre dette.

Seniorforsker Karsten Heia har i 16 år samarbeidet med teknologiutviklerne i Norsk Elektro Optikk (NEO) med å utvikle et hyperspektralt kamera til bruk på mat. Siden 2018 har Nofima og NEO samarbeidet med industriselskapene Maritech, Lerøy Norway Seafood og Havfisk om utvikling av en kommersiell maskin til kvalitetsmåling på rund fisk. Maritech er den største globale leverandør av programvare til sjømatindustrien, og kommersialiserte produktet i 2020. Den industrielle utprøvingen ble gjort på Lerøys anlegg i Båtsfjord i Finnmark, og finansieringen av prosjektet kom fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

– Norge er på høyt nivå internasjonalt når det kommer til forskning på mat og fisk, og på utvikling av hyperspektrale kameraer. Så det at NEO og Nofima nå har utviklet noe som fungerer i industrien, er vi meget stolte av, sier daglig leder i HySpex, den hyperspektral avdelingen i NEO, Trond Løke.

Kan levere nøyaktig det de tilbyr

Kvalitetsmålingsmaskinen skal testes på en av Havfisk sine trålere. Forskerne ser også for seg at måling på levende fisk kan komme etter hvert.

– Metoden har mange fordeler for sjømatindustrien. Mens de tradisjonelt ikke har kunnet vite hvilken kvalitet de kan tilby, men må basere seg på skjønn, vil de etter denne kvalitetsmålingen vite at de kan levere nøyaktig det de tilbyr, sier Karsten Heia.

En annen fordel med målingen er at fiskeprodusentene kan planlegge produksjonen bedre. Med kunnskapen fra analysene kan de før produksjonen starter vite hvilke tilgjengelige mengder som passer til høykvalitetsprodukter som loins og filet, hvilke som går i bulk til for eksempel farseprodukter, eller hva som passer best til saltfiskproduksjon.

– Gitt at man sorterer og dermed øker gevinsten på land, kan man åpne for å premiere de fartøyene som leverer fangst av god kvalitet, sier Heia.

Hele verdikjeden kan forbedres

For fiskeflåten, som kan montere målingsverktøyet på sin produksjonslinje, vil man kunne oppnå mye større kontroll på egne produkter.

– Havfiskeflåten leverer mye fryst råstoff som kanskje ikke kommer på markedet før etter fire-fem måneder. Får de da klage på kvalitet, har de kanskje manglende kunnskap om mulige årsaksforhold, og lite å argumentere med. Ved å kunne måle kvalitet på linja på all fisk som kommer om bord, har de mulighet til å sortere etter kvalitet og unngå overraskelser og prisreduksjon i ettertid, sier Heia.

Alle data fra målingene samles og systematiseres, og vil både på produksjonsanlegg på land og i trålerflåten gi kunnskap om hva som fører til kvalitetsvariasjoner. På den måten kan hele verdikjeden forbedres.

– Utfordringen har vært å lage måling og analyse så enkle at det blir mulig å masseprodusere utstyret billig nok, uten at det går for mye ut over kvaliteten. Det er dit vi nå har kommet. Vi er stolte og glade over å kunne bidra med nyttige verktøy for sjømatnæringen, sier Karsten Heia.

Se filmsnutter

Du kan finne ut mer om forskningen og i filmsnuttene under.

Forskerne og næringsaktørene opplevde stor interesse i etterkant av lanseringa.
Har fisken noe å skjule?
Episode i Geirs videoblogg om sjømatkvalitet.
Ville du betalt mer for en god fisk enn en dårlig?
Episode i Geirs videoblogg om sjømatkvalitet.

Kontaktpersoner