Gå til hovedinnhold

I perioden 1. desember 2022 til 1. april 2023 er jeg konstituert som forskningssjef i avdeling for Næringsøkonomi i Nofima.

Marked og sjømat har vært i fokus i lang tid. Født i Fiskerihovedstaden Båtsfjord der man i oppveksten arbeidet både med lodde, torsk og reker.

Hos Norges sjømatråd jobbet jeg i mange år som analytiker, markedssjef og bransjesjef og har lang erfaring som foredragsholder i inn og utland. I Egga Utvikling har jeg vært prosjektleder for Cod Cluster-marked i tre år.
Jeg har lang erfaring med å arrangere sjømatkonferanser, både Torskefiskkonferansen i Tromsø, Ombordfrystkonferansen i Ålesund og Skreikonferansen på Myre. Ellers har jeg arbeidserfaring fra både Hurtigruten som strategisk analytiker og Dualog som markedssjef.

Jeg har en master i markedsføring fra Handelshøyskolen BI og Markedskompetanse for sjømatnæringen fra Norges Handelshøyskole.

Pågående prosjekter er netthandel med sjømat, markedsadgang til EU for pelagisk fisk, produktutvikling snacks av sjømat, robotisering i hvitfiskproduksjon og markedstest av oppdrettstorsk.