Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-770-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Oterhals, Åge; Steinsholm, Silje; Gudbrandsen, Oddrun Anita

Serier : Nofima rapportserie 35/2023

År : 2023

Forskningsområder

Kvalitet og målemetoder

Råvarekunnskap

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over innhold av næringsstoffer og uønskede forbindelser i hvitfiskmel fremstilt av restråstoff etter opparbeidelse av torsk, hyse og sei til hodekappet og sløyd fisk (HG) og skinn og beinfri filet. Nivåene er rapportert på basis av fettfritt tørrstoff i presskake og limvann eller på lipidbasis for å kunne sammenligne på tvers av råstoffslag og sesong uten å ta hensyn til variasjon i fett og tørrstoff. Basert på labskalaforsøk er det beregnet massebalanser og fordeling av protein, aske og fett mellom presskake og væskefase i en fiskemelprosess. Dette muliggjør beregning av effekt på utbytte og nivå i mel avhengig av om limvannet inkluderes eller ikke. Nivåene kan konverteres til et typisk hvitfiskmel med 5 % vann og 9 % fett ved å multiplisere med en faktor på 0,86. Kartleggingen inkluderer følgende næringsstoffer: protein og aminosyrer, totale lipider og fettsyrer, aske, vitaminer (A, B, D, E), mineraler (Na, K, Ca, Mg, P, Cu, Fe, I, Mn, Se, Zn), tungmetaller (As, Cd, Hg, Pb) og organiske miljøgifter (PCDD/F, DL-PCB og NDL-PCB). I rapporten påvises effekt av råstofftype, sesong (høst vs. vår), prosess (HG vs. filetproduksjon) og tilsetting av limvann på utbytte og sammensetning av hvitfiskmel.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen